Słownik franczyzy i biznesu: Usługi serwisowe

W ramach działań marketingowych, sprzedawca może świadczyć usługi serwisowe, polegające na wykonywaniu szeregu usług, m.

in.: naprawę i wymianę części w określonym czasie, nieodpłatnie lub za zmniejszoną opłatą.