eurobank

Logo eurobank
Informacje o systemie partnerskim
Opis systemu partnerskiego

Wszystkie placówki franczyzowe działają pod logo eurobank partner, z użyciem standardowych wizualizacji i materiałów promocyjno-informacyjnych. Placówki franczyzowe są identyczne produktowo i systemowo z placówkami własnymi banku. Oferta obejmuje m.in. kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty kredytowe i płatnicze, lokaty terminowe, wpłaty i wypłaty gotówkowe, , rachunki osobiste, przelewy, przelewy do ZUS i US. Aktualne materiały promocyjne są dostępne dla Placówek partnerskich na równi z placówkami własnymi banku przez co obie sieci sprzedaży korzystają z tego samego wsparcia marketingowego.

Jednostki własne

287

Jednostki partnerskie

196

Zdjęcie punktu systemu
placówka eurobank
Informacje dla partnera
Wsparcie dla partnera

Największymi atutami systemu partnerskiego eurobanku są:

 • silna marka franczyzodawcy wspierana aktywnymi, ogólnopolskimi działaniami reklamowymi;
 • model franczyzowy spójny z funkcjonalności i wizualizacją placówek własnych;
 • niski koszt otwarcia placówki dwustanowiskowej – koszt wyposażenia placówki wynosi ok. 39 tys. (dodatkowo należy uwzględnić koszty dostosowania lokalu do wymagań banku) ;
 • dostęp do licznejgrupy klientów w miastach pomiędzy 50-300 tys. mieszkańców;
 • bezpieczeństwo – bank gwarantuje Partnerowi system wynagrodzeń dostosowany do zmieniających się warunków rynkowych i oferty produktowej, a w pierwszym okresie działalności placówki franczyzowej - wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku niskiej sprzedaży;
 • szybkość – krótki okres pomiędzy zgłoszeniem oferty a otwarciem w pełni funkcjonującej placówki franczyzowej (nawet 1,5 miesiąca) ;
 • jednolity system informatyczny – wszystkie placówki partnerskie mają dostęp do centralnego systemu informatycznego banku i objęte są identycznym wsparciem informatycznym co placówki własne. Operacje realizowane w systemie informatycznym w placówkach partnerskich odbywają się w czasie rzeczywistym, on-line;
 • stabilność współpracy - placówki partnerskie traktowane są pod względem oferty, dostępności produktów, organizacji procesów sprzedażowych na równych zasadach jak placówki własne banku;
 • kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla Partnera i placówki (opiekun w regionie, infolinia produktowa, infolinia techniczna oraz specjalnie wyodrębniony Zespół ds. Franczyzy) ;
 • wsparcie marketingowe - placówki partnerskie mają dostęp do wszelkich materiałów promocyjnych dostępnych w banku;
Przewidywana suma inwestycji

Partner pokrywa koszty inwestycji z własnych środków. Dopuszczamy jednak możliwość sfinansowania inwestycji w otwarcie placówki ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Na koszty uruchomienia placówki składają się wydatki partnera na:

 • dostosowanie lokalu do wymogów banku, remont, zakup alarmu, ubezpieczenie placówki; koszty szacowane indywidualnie w zależności od stanu lokalu;
 • wizualizację wewnętrzną: sejfy, meble, alarmy, urządzenia biurowe (faks, telefon, niszczarka, liczarka).

Minimalny koszt inwestycji w dwustanowiskową placówkę partnerską to ok. 39 tys. zł . Kwota ta uwzględnia wydatki na wyposażenie placówki (meble, sejf, wizualizacja);

Bank partycypuje w kosztach inwestycji agenta poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz elementów wizualizacji zewnętrznej. Bank ponosi także koszty związane z utrzymaniem oraz serwisowaniem przekazanego sprzętu komputerowego. Na koszt Banku odbywają się wszelkie szkolenia pracowników i franczyzobiorcy.

eurobank nie pobiera od franczyzobiorcy opłaty licencyjnej!

Poza kosztami związanymi z uruchomieniem placówki Partner jest zobowiązany do pokrywania bieżących kosztów związanych z jej funkcjonowaniem (np. koszty mediów, zatrudnienia pracowników).

Źródła dochodów Agenta:

 • produkty kredytowe (pożyczki gotówkowe) – wynagrodzenie prowizyjne;
 • produkty bankowe (konta osobiste, karty kredytowe, limity w rachunku) ;
 • produkty hipoteczne – wynagrodzenie prowizyjne;
 • produkty depozytowe – wynagrodzenie prowizyjne;
 • produkty rozliczeniowe – część opłat pobieranych od klientów;
 • wskaźniki jakościowe;

Aktualna lista miast, w których eurobank poszukuje partnerów

Podstawowe wymagania sieci

Standardy lokalu pod placówkę agencyjną eurobanku:

 • rekomendujemy otwarcie placówki w centrum miasta i/lub przy głównej ulicy handlowej, (rynek, deptak) z witryną umożliwiającą ekspozycję reklamy;
 • wielkość lokalu potrzebna do otwarcia placówki agencyjnej eurobanku to 30-60 m2 - min. 36 m2 sali sprzedaży (lokal powinien posiadać zaplecze) ;
 • wejście do lokalu od strony ciągu komunikacyjnego (nie w bramie, od podwórka) ;
 • witryna od ulicy min. 2x2m samego szkła bez krat;
 • jedna ze ścian placówki musi mieć nie mniej niż 4 m w lini prostej;
 • pobliski parking jako dodatkowy atut lokalizacji.
Informacje o organizatorze systemu
Euro Bank S.A.
ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław
(71) 795 55 00
(71) 795 55 01
franczyza@eurobank.pl
www.eurobankpartner.pl
Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do organizatora systemu.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.