AXA

logo Axa
Informacje o systemie partnerskim
Opis systemu partnerskiego

Obecnie naszym partnerom udostępniamy ofertę produktów AXA w następującym zakresie:

 1. klient indywidualny
  • ubezpieczenia ochronne (na życie);
  • otwarty fundusz emerytalny;
  • ubezpieczenia inwestycyjne;
  • fundusze inwestycyjne AXA TFI;
  • ubezpieczenia zdrowotne;
  • ubezpieczenia turystyczne;
  • ubezpieczenia komunikacyjne w modelu direct;
 2. firmy i instytucje
  • ubezpieczenia grupowe dla pracowników;
  • ubezpieczenia mienia;
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
  • ubezpieczenia transportowe;
  • ubezpieczenia NNW;
  • fundusze inwestycyjne AXA TFI;
  • ubezpieczenia turystyczne;
  • ubezpieczenia komunikacyjne dla flot;

W ofercie, oprócz zróżnicowanej gamy własnych produktów ubezpieczeniowych jak wyżej, pojawią się również docelowo inne produkty finansowe.

Jednostki własne

44

Jednostki partnerskie

40

Zdjęcie punktu systemu
Placówka Axa w Poznaniu
Informacje dla partnera
Wsparcie dla partnera
 • Narzędzia IT
 • Szkolenia miękkie
 • Szkolenia z nowych produktów
 • Systemy motywacyjne, konkursy
 • Dbałość o relacje i przebieg informacji
 • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących spraw
 • Rekrutacja współpracowników – akceptacja kandydatów
 • Udział w procesie sprzedaży – realizacja biznes planu
Przewidywana suma inwestycji

AXA nie pobiera opłat licencyjnych. Otwarcie placówki agencyjnej wymaga zainwestowania kwoty ok. 20-40 tys. złotych.

Podstawowe wymagania sieci

Poszukujemy doświadczonych sprzedawców usług finansowych (ubezpieczeniowych, bankowych).

Informacje o organizatorze systemu
AXA Polska SA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
(22) 555 00 98
(22) 555 01 42
malgorzata.kwiecien@axa-polska.pl
www.axa.pl/franczyza
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Małgorzata Kwiecień Menedżer ds. Rekrutacji i Selekcji

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do organizatora systemu.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.