Functionalmed.pl

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Functionalmed.pl to brand, wywodzący się z sieci partnerskiej i franczyzowej Podologia.pl, która ma w swoim portfolio ok. 170 gabinetów partnerskich w Polsce. Dynamiczny rozwój sieci, wysoka jakość oferowanych usług i produktów, spowodowała, że pacjentami i klientami gabinetów Podologia.pl są spersonalizowane grupy odbiorców usług medycznych (tj. dzieci, seniorzy, osoby dorosłe), poszukujące rozwiązań w obrębie stóp i kończyn dolnych, zarówno w przypadku znacznych dolegliwości i dysfunkcji, jak i stosujących profilaktykę. Ci drudzy to najczęściej osoby aktywne, dbające o kondycję ciała, zdrowe żywienie. Często są nimi aktywni zawodowi sportowcy, drużyny sportowe oraz indywidualni amatorzy aktywności ruchowej. Współpraca partnerska w sieci Podologia.pl oraz doświadczenie w gabinetach własnych pod brandem Spondylus.pl, spowodowało, że przez dwa lata zespół Podologia.pl opracował kompleksowy system diagnostyki, rehabilitacji, usprawniania sportowców, aby w konsekwencji w oparciu o procedury sportowo – medyczne, poprawiać wyniki w sporcie. Wszystkie działania prowadzone były w pilotażowej placówce sportowo-medycznej Podologia.pl, dzięki czemu powstały programy rozwoju ciała i kondycji, uwzględniające indywidualne cele aktywności ruchowej, rozwoju sylwetki, redukcji masy ciała, poprawy kondycji.

Functionalmed.pl oferuje więc kompleksowy model rozwoju siłowni, klubów fitness, oraz innych placówek sportowo – rekreacyjnych w oparciu o:

 • szczegółową diagnostykę parametrów sportowych (bieg i chód, skoczność, siła i wydolność mięśni, zakres ruchomości poszczególnych partii ciała)- wykonywaną przez trenerów personalnych, a modelu znacznie komplementarnych również kadrę fizjoterapeutów i lekarzy
 • indywidualne programy dla ciała, zarówno w procesie rozwoju mięśni, jak i w procesie modelowania sylwetki i redukcji masy ciała, uwzględniając aspekty zdrowotne, eliminację blokad i przykurczów,
 • indywidualne produkty medyczne, projektowane i realizowane na podstawie analiz biomechaniki aparatu ruchu, uwzględniające profilaktykę urazów, kontuzji oraz innych dysfunkcji sportowych, utrudniających często realizację planów aktywności ruchowej
 • zintegrowane metody terapii funkcjonalnej oraz rozwoju motorycznego, dające również możliwość rehabilitacji przeszłych kontuzji, stanów pooperacyjnych itp. oraz o rozwiązania stretchingu medycznego i  stabilizacji centralnej, utrwalających efekty rozwoju ciała, dających możliwość ciągłego rozwoju.

           Functionalmed.pl to kompleksowe rozwiązanie sportowo – medyczne, umożliwiające rozwój placówek sportowych, siłowni, klubów fitness, o usługi profilaktyki i rehabilitacji aparatu ruchu, utrwalania efektów oraz stabilnego rozwoju.

            Wyposażenie placówek w innowacyjne rozwiązania diagnostyki i analizy postępów, sprawdzone w praktyce przez naszych specjalistów, daje możliwość zachowania najwyższych standardów usług . Dodając do tego indywidualizację i kompleksowość, oraz aktywną działalność w dziedzinie aktywności ruchowej oraz rozwoju sportowego, stanowi o konkurencyjności oferowanych usług.

            Wykorzystując nasze doświadczenie w obrębie działań promocyjnych, marketingowych (włączając w to naszą pracę naukową), równie kompleksowo rozwijamy naszych partnerów. Efektem szkoleń biznesowych oferowanych naszym partnerom jest powstanie szczegółowego harmonogramu rozwoju, zawierającego gotowe autorskie programy współpracy spersonalizowanej (podlegające również dofinansowaniu z działań prozdrowotnych, prospołecznych i edukacyjnych), wraz z materiałami promocyjnymi, informacyjnymi i narzędziami lojalnościowymi łączącymi zajęcia sportowe, trening personalny, z elementami usprawniania i rehabilitacji.

            Wspieramy w organizacji, realizacji procedur medycznych oraz obowiązujących w medycynie przepisów. Wszyscy partnerzy połączeniu są w sieci, dzięki czemu otrzymują możliwość korzystania z kart badań oraz z magazynu produktów, dzięki czemu mimo niskiej inwestycji startowej, nie muszą tworzyć kosztownych stoków magazynowych, zachowując możliwość kompleksowej oferty dla pacjentów.

JEDNOSTKI WŁASNE

9

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

170

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

 • Sprawdzony koncept biznesowy – dający gwarancję rozwoju, zaczynając analizy podstawowych parametrów sportowych, do zaawansowanych metod diagnostyki biomechanicznej, poprawy funkcjonalności i motoryki aparatu ruchu.
 • Marka – rozpoznawalność i wypracowana renoma marki Podologia.pl oraz Spondylus.pl
 • Sprzęt – w zależności od oczekiwań klienta oraz planowanego zakresu działań: czujniki sensomotoryczne Wiva Science (z 6-cioma protokołami ruchu: power, jump, mobility joint, run, walk), diagnostyki stóp (analiza stabilometrii w działaniach stabilizacji centralnej oraz analizy dynamicznej, wskazującej parametry chodu, biegu, biomechaniki, funkcjonalności, motoryki), wyposażenie gabinetów odnowy biologicznej oraz rehabilitacji sportowej,
 • System IT – udostępniamy dwa programy komputerowe do obsługi pacjentów służące diagnozie pacjenta, realizacji procedur związanych z prowadzeniem dokumentacji sportowo - medycznej, dostęp do magazynu produktów Podologia.pl, dający możliwość zamówienia nawet po 1 szt.
 • Szkolenia – rozwój gabinetów partnerskich oparliśmy o szkolenia w naszej szkole eduPodologia.pl, zarejestrowaną w strukturach oświatowych, dzięki czemu nasze szkolenia kończone są certyfikatem MEN. Aby zapewnić skuteczny rozwój, szkolenia i kursy doszkalające organizujemy w dwóch modułach:
 1. Rozwój merytoryczny: diagnostyka komputerowa sporcie, projektowanie indywidualnych wkładek sportowych (Alfa Sport), wraz z elementami odciążenia i amortyzacji wstrząsów (produkty dostosowane do różnych dyscyplin sportowych)
 2. Rozwój biznesowy: wspólne opracowanie programu rozwoju, w oparciu o sprawdzone programy autorskie skierowane do grup spersonalizowanych,
 • Marketing – dostęp do nowoczesnych materiałów promocyjnych, informacyjnych i organizacji pracy, oraz zestawy materiałów realizowanych w konkretnych materiałach (np. badania populacyjne u dzieci w przedszkolach, współpraca ze sportowcami)
 • Zarządzanie – w oparciu o nasze know-how, w trakcie rozwoju współpracującej placówki, wspieramy w zarządzaniu procesem rozwoju zarówno w zakresie organizacji i procedur medycznych, jak i efektywności zyskowej.
 • Proste zasady rozliczeń – łatwo można określić koszty działalności. Partner korzysta ze wzrostu liczby klientów, ponieważ nie przekłada się on na opłaty do sieci Podologia.pl Celem naszej współpracy, nie jest bowiem opłata licencyjna, ale wspólna sieć sprzedaży produktów i usług. Dobra współpraca merytoryczna z Partnerem, spowodowała dynamiczny rozwój sieci. Zagwarantowane atrakcyjne rabaty na konkurencyjne wkładki sportowe, odciążenia, sprzęt pomocniczy (w tym zaopatrzenie medyczne sportowe) itp. oraz systematyczne działania w kierunku innowacyjnych rozwiązań, powodują, że placówki naszej sieci, generują coraz efektywniejsze zyski. O tym decyduje kompleksowość i jakość oferty, przy wsparciu centrali Podologia.pl

Wysoka rentowność inwestycji – zwrot inwestycji waha się od 1 miesiąca do ok. 0,5 roku. Zależy ona od dynamiki wdrażania programów rozwoju, sposobu zarządzania placówką, jakości obsługi klienta (jakość).


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Kwota inwestycji zależy od wybranej opcji współpracy i wynosi od 2 tys. do ok. 150 tys. zł

 • Miesięczna opłata licencyjna - 0 zł

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Od kandydatów na franczyzobiorców oczekujemy:

 • Prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Współpracy w zakresie organizacji szkoleń, realizacji postanowień umowy;
 • Jakości w oferowanych usługach;

Naszymi franczyzobiorcami i partnerami zostać mogą zostać zarówno trenerzy personalni, specjaliści rehabilitacji sportowej, lekarze, jak i przedsiębiorcy, planujący działalność w obrębie klubów sportowych, siłowni, klubów fitness, prowadzący drużyny sportowe.


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Podologia.pl Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin

(+48) 607 602 175

dystrybucja@podologia.pl

functionalmed.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Marcelina Bitenc-Jasiejko

Dyrektor ds. rozwoju 

tel. 607 602 175

e-mail: mb@podologia.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Functionalmed.pl.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.