Algorytmika

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

1. Krótki opis

Algorytmika to szkoła programowania dla dzieci w wieku 7-14 lat, która odnosi sukcesy w 7 krajach i 45 miastach. Uczymy w nich ponad 10000 dzieci. 

Główną zaletą naszej franczyzy jest rozwiązanie pudełkowe, które w krótkim czasie pozwala na otwarcie nie jeden placówki, zaś całej sieci w szkół na terenie całego miasta. Autorska platforma IT zawiera wszystko to, co jest niezbędne do organizacji zajęć – począwszy od interaktywnych zadań dla dzieci, a na wskazówkach metotycznych do każdej lekcji dla prowadzących skończywszy 

Nasi franczyzobiorcy z powodzeniem zaczynają generować zysk już w ciągu kilku miesięcy, zaś w drugim roku stają się właścicielami sieci placówek edukacyjnych na terenie całego miasta.

2. Dlaczego Algorytmika będzie potrzebna?

 • Język programowania będzie potrzebny tak samo, jak język angielski i dlatego należy się go uczyć od wczesnego dzieciństwa. Uwagę przywiązuje do tego coraz więcej dzeici z całego świata
 • Wszystkie znaczące kompetencje wymagają kompetencji w dziedzinie IT, zаś samo programowanie stają się integralną częścią takich obszarów zawodowych, jak finanse czy też marketing
 • Nauka programowania wszechstronnie rozwija myślenie oraz sprawia, że uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce
 • IT to wysoce opłacalna, prestiżowa branża, na którą popyt na całym świecie staje się z roku na rok coraz większy.

3. PRODUKT

Algorytmika gwarantuje partnerom wszystko to, co niezbędne do prowadzenia lekcji programowania:

 • Gotowe kursy przeznaczone dla dzieci od 5 do 14 roku życia
 • Tysiące zadań dla dzieci dostępne na autorskiej platformie online, która jest również środowiskiem do tworzenia przez dzieci własnych gier oraz animacji
 • Materiały metodyczne oraz wskazówki dla prowadzącego do każdej z lekcji
 • System CRM służący do zarządzania relacjami z Klientami
 • Wszystkie szablony oraz instrukcje niezbędne do szybkiego uruchomienia własnej szkoły programowania

4. MODEL BIZNESOWY

Zajęcia z dziećmi prowadzone są na terenie placówki. w niewielkich, 10-12-osobowych grupach, raz w tygodniu przez wykwalifikowanego nauczyciela. W trakcie kursu dzieci mają stały dostęp do opracowanej przez Algorytmikę platformy online, dzięki czemu mogą rozwiązywać te zadania, które nie zostały skończone w trakcie trwania lekcji.  

Jedna lekcji trwa od 60 do 90 minut. Kursy zaprojektowano w taki sposób, że każde z dzieci może korzystać z Algorytmiki przez kilka lat. 

Proces uruchomienia placówki edukacyjnej wygląda następująco:

 • znalezienie oraz przygotowanie placówki
 • znalezienie oraz przygotowanie prowadzącego
 • kampania reklamowa oraz pozyskanie Klientów
 • przeprowadzenie dla nich próbnych lekcji
 • uiszczenie opłaty za kurs oraz rozpoczęcie zarabiania na kursie

JEDNOSTKI WŁASNE

>50

Większość własnych placówek jest zlokalizowana w Moskwie

Mapa placówek (w języku Rosyjskim):

https://algoritmika.org/moscow_school/

Wybrane adresy:

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

> 50

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Algorytm startu krok po kroku oraz przeszkolenie

Podamy szczegółowe instrukcje w zakresie uruchomienia waszej własnej szkoły programowania, technologii promocji, technik sprzedaży, relacji z Klientami, poszukiwań nauczycieli oraz współpracy z partnerami. Przeprowadzimy kurs, w ramach którego będziecie mieli zapoznania się oraz porozmawiania ze wszystkim top-menedżerami firmy, którzy biorą odpowiedzialność za konkretne gałęzie.

Pomoc w procesie rozwoju

Będziemy brali aktywny udział w procesie rozwoju Waszej firmy i dwa razy w tygodniu będziemy kontaktowali się telefonicznie, omawiali wasze sukcesy i rozwiązywać pojawiające się problemy. Będziecie mieli stały kontakt ze wszystkimi specjalistami. Pomożemy w skonfigurowaniu CRM, przeprowadzeniu rekrutacji nauczycieli oraz stworzeniu skryptu współpracy z Klientami.

Unikalny produkt

Kursy Algorytmiki obejmują przedział wieku od 5 dо 15 roku życia. Nieustannie udoskonalamy nasz produkt poprzez dodawanie nowych kursów oraz formatów prowdzenia zajęć. Metodyczne wskazówki do kursu pozwalają na uniknięcie czasochłonnego szkolenia nauczycieli – dzięki temu można uruchamiać nowe grupy jedna po drugiej.

Model biznesowy o błyskawicznej opłacalności

Wysoka rentowność biznesu oraz brak dużych wydatków inwestycyjnych umożliwa osiągnięcie opłacalności biznesu już w pierwszym roku działalności. Inwestycje początkowe wahają się od 10 000 do 50 000 dolarów.


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Od 20 tys. zł dla małych miast

Od 70 tys.  zł dla średnich i dużych miast

Od 300 tys. zł dla master franczyzy


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

-Inwestowanie własnej kasy (od 20 tys. zł

-Zaangażowanie Full-Time


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Algorytmika sp z o.o.

Warszawa, Adama Branickiego 10/1, 02-972

794648605

ivan.aleksandrov@alg.academy

alg.academy/franchise/pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Ivan Aleksandrov

dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Algorytmika.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.