PKO Bank Polski SA

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

PKO Bank Polski jest liderem bankowości detalicznej w Polsce. Ponad 5 milionów Polaków posiada w naszym Banku rachunki osobiste, a już blisko 1,7 miliona osób korzysta z bankowości elektronicznej iPKO. PKO Bank Polski jest liderem na rynku kredytów hipotecznych i dysponuje największą siecią placówek i bankomatów. Od wielu lat istotnym elementem sieci placówek banku są agencje. Celem ich działania jest przede wszystkim pozyskiwanie nowych klientów i budowanie trwałych relacji z dotychczasowymi klientami banku. Agencje działają nie tylko w dużych miastach, ale również w małych miejscowościach, w których bank nie posiada własnych placówek.

Agenci PKO BP współpracują z bankiem na podstawie umowy agencyjnej oraz udzielonego przez bank pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu i na jego rzecz pośrednictwa w zakresie czynności bankowych i faktycznych.

Oferujemy:

 • logo i markę największego w Polsce banku detalicznego
 • aplikację informatyczną umożliwiającą sprawną i szybką obsługę klientów
 • wyposażenie agencji w podstawowe elementy oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz pieczęcie używane do potwierdzania zrealizowanych dyspozycji klientów
 • zaopatrzenie w potrzebne do prowadzenia akwizycji i sprzedaży produktów i usług druki, formularze oraz materiały promocyjne
 • szkolenia z zakresu obsługi klientów oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych klientom przez bank za pośrednictwem agencji
 • przepisy niezbędne do wykonywania czynności agencyjnych

Oferta produktowa dedykowana do sprzedaży w agencji obejmuje m.in.

 • rachunki bankowe
 • pożyczki gotówkowe dla osób prywatnych
 • kredyty i pożyczki hipoteczne
 • karty kredytowe
 • depozyty

Agencje prowadzą również obsługę kasową w zakresie:

 • realizacji wpłat i wypłat gotówkowych
 • przyjmowania i realizacji dyspozycji klientów związanych z obsługą oferowanych produktów i usług bankowych

JEDNOSTKI WŁASNE

1202

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

839

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Bank gwarantuje agentom szkolenia z zakresu:

 • sprzedawanych produktów i usług
 • technik sprzedaży i obsługi klienta
 • obsługi systemów bankowych

Agent Banku przez cały okres współpracy z bankiem może liczyć na pomoc oraz wsparcie merytoryczne oraz operacyjne.

Bank zapewnia agentowi bezpłatnie oznakowanie zewnętrzne oraz wewnętrzne jak również materiały reklamowe (plakaty i ulotki reklamowe).

Dodatkowo agenci, za wcześniejszą zgodą banku, mogą podejmować we własnym zakresie działania reklamowe mające na celu promocję prowadzonej działalności agencyjnej na lokalnym rynku.


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Kluczowym atutem współpracy z bankiem jest brak opłat licencyjnych, o których mowa przy klasycznym modelu franczyzowym. W agencyjnym modelu współpracy nie występują również opłaty wstępne.

Szacowany koszt utworzenia agencji PKO BP SA wynosi 30-50 tys. zł.

Na koszty uruchomienia agencji PKO BP składają się wydatki na zakup sprzętu komputerowego, sejfu, mebli, utworzenia stanowiska kasowego odpowiednio zabezpieczonego.

W szacowanych kosztach nie założono ewentualnych wydatków na adaptację i ochronę lokalu. Koszty bieżące jakie ponosi agent to koszty zatrudnienia pracownika, najmu lokalu (o ile nie jest właścicielem), eksploatacyjne (energia, telefon, internet, dzierżawa terminala POS).


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Agent współpracuje z bankiem na zasadzie wyłączności co oznacza, że nie może prowadzić działalności konkurencyjnej. Do działalności konkurencyjnej zalicza się działalność prowadzoną w szczególności na rzecz innego banku, przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, przedsiębiorstw zarobkowo pośredniczących w przyjmowaniu opłat od klientów na rzecz beneficjentów.

Agentem może zostać przedsiębiorca rozumiany jako:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • osoba prawna lub
 • nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą
 • posiadający lokal przystosowany do obsługi klientów, zgodnie ze standardem określonym przez Bank

Preferujemy kandydatów, którzy:

 • interesują się tematyką finansową
 • łatwo nawiązują kontakty
 • są skrupulatni i dokładni
 • posiadają wysokie zdolności sprzedażowe
 • mają doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta
 • są życzliwi i otwarci na potrzeby klientów
 • kreatywnie pozyskują nowych klientów
 • potrafią budować długotrwałe relacje z klientami
 • są przedsiębiorczy, skutecznie realizują zadania i osiągają założone cele

Lokal agencyjny powinien spełniać następujące kryteria

 • optymalna powierzchnia lokalu to 30 m2
 • możliwość wydzielenia zaplecza doradczego w lokalu
 • możliwość posadowienia min. 2 stanowisk obsługi
 • samodzielne łącze telefoniczne i internetowe
 • witryny
 • możliwość umieszczenia oznakowania zewnętrznego
 • dogodne położenie lokalu w budynku - preferowanym jest położenie na parterze, bezpośrednio od strony ulicy o dużym natężeniu ruchu pieszego
 • dostępność lokalu dla Klientów, w tym dla osób niepełnosprawnych
 • dostępność miejsc parkingowych w bezpośrednim otoczeniu budynku ze wskazaniem na bezpłatne miejsca parkingowe
 • aranżacja lokalu (wyposażenie i kolorystyka) muszą być zgodne ze standardem określonym przez bank

Lokalizacja Agencji powinna uwzględniać następujące kryteria

 • położenie w ramach miejscowości - centrum, miejsca prestiżowe, centra handlowe, miejsca o dużym natężeniu ruchu pieszego
 • położenie w sąsiedztwie innych placówek handlowych, usługowych, urzędów zlokalizowanych w budynku
 • dostępność komunikacyjna agencji - bliskość przystanków komunikacji miejskiej, ważnych tras i miejskich węzłów komunikacyjnych, dogodne połączenia komunikacyjne
 • widoczność dla klienta
 • istniejącą sieć placówek własnych banku
 • otoczenie konkurencyjne

INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Puławska 15, 00-975 Warszawa

pko.korespondencja@pkobp.pl

pkobp.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do PKO Bank Polski SA.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.