29.05.2009

Kryzys szansą nie zagrożeniem

O rynku pośrednictwa finansowego opowiada Łukasz Błażejewski, dyrektor generalny Gold Finance.

W jaki sposób obecna sytuacja gospodarcza wpłynęła na działalność firmy?
W kryzysie dopatrujemy się raczej szans niż zagrożeń. Zanim zawirowania na rynkach finansowych stały się odczuwalne w Polsce, wprowadziliśmy nowe produkty oparte na kompleksowej ofercie 7 banków. Są to m.in. lokaty bankowe oraz strukturyzowane ze 100 proc. gwarancją zainwestowanych pieniędzy. W I kwartale 2009 roku wprowadziliśmy do oferty fundusze emerytalne oraz kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw. W najbliższym czasie na rynku pojawią się także aplikacje wielu doradców finansowych, którzy z różnych powodów planują zmienić pracodawcę. Już dziś odnotowujemy znacznie większą liczbę wysyłanych do naszej firmy zgłoszeń.

Łukasz Błażejewski, dyrektor generalny Gold Finance

Jak oceniacie Państwo rynek pośredników finansowych w chwili obecnej oraz jego perspektywy?
Rynek doradztwa finansowego będzie nadal się rozwijał, chociaż nie w takim tempie jak zakładano w 2008 roku. Głównym czynnikiem wpływającym na jego rozwój będzie znaczne zróżnicowanie ofert banków oraz mniejsza dostępność kredytów. Moim zdaniem rola doradcy finansowego zwiększy się. Pracownikowi firmy doradczej sprawdzenie zdolności kredytowej oraz warunków kredytowych w 20 bankach zajmuje dwie godziny, podczas, gdy klient na spotkanie z pracownikiem jednego banku musi poświęcić również około dwóch godzin, a wiodących banków jest przynajmniej dziesięć.

rozmawiała (agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

2