Słownik franczyzy i biznesu: Bilans

Sprawozdanie finansowe wykazujące kapitał, aktywa i pasywa spółki (podmiotu gospodarczego) w okresie objętym bilansem.