Słownik franczyzy i biznesu: Joint venture

Forma prowadzenia współpracy gospodarczej zmierzającej do realizacji wspólnego celu gospodarczego.

Najczęściej spotykaną formą wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego jest umowa, w której wspólnicy określają cel wspólnego przedsięwzięcia i sposób jego realizacji.