Słownik franczyzy i biznesu: Umowa dystrybucyjna

Umowa, zgodnie z którą producent lub dostawca towarów wyznacza dystrybutora produkowanych lub sprzedawanych przez niego towarów.

Dystrybutor nabywa towary na własny rachunek i handluje nimi pod swoją nazwą.