Lotos Paliwa

Lotos
Informacje o systemie partnerskim
Opis systemu partnerskiego

Partnerstwo handlowe to system sprzedaży towarów i usług, oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy Lotos Paliwa a Partnerem. Przez cały okres trwania umowy strony pozostają prawnie i finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami. Istota tego systemu polega na tym, że Lotos Paliwa udostępnia swoim partnerom prawo do korzystania z marki i koncepcji biznesowej, a także udziela stałej pomocy handlowej i technicznej, jednocześnie nakładając obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją.

Przez cały okres trwania Umowy Partnerstwa Handlowego „Rodzina Lotos”, firma Lotos Paliwa ma obowiązek przekazywania partnerowi know-how w sposób ciągły. Z kolei partner ma obowiązek utrzymywania wysokiego standardu obsługi na stacji oraz uiszczania na rzecz Lotos Paliwa opłat licencyjnych w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

Program Partnerstwa Handlowego „Rodzina Lotos” oferuje partnerom dofinansowanie w postaci Pakietu Startowego - modernizację stacji oraz podwyższenie standardów obsługi i bezpieczeństwa bez zmiany stosunków własnościowych stacji. Po podpisaniu Umowy Partnerstwa Handlowego stacja partnerska pozostaje własnością Partnera, który prowadzi w niej działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek.

Jednostki własne

156 stacji Premium
103 stacji Optima

Jednostki partnerskie

114 stacji Premium
51 stacji Optima

Zdjęcie punktu systemu
Stacja Lotos
Informacje dla partnera
Przewidywana suma inwestycji

Ustalenia indywidualne.

Podstawowe wymagania sieci

Kryteria przyjęcia do Partnerstwa Handlowego „Rodzina LOTOS”:

  • akceptacja lokalizacji przez LOTOS;
  • akceptacja celów i zasad działania systemu partnerskiego zapisanych w Umowie Partnerstwa Handlowego „Rodzina LOTOS”;
  • zgoda na wspólną politykę marketingową sieci;
  • utrzymywanie wysokich standardów obsługi klienta;
  • innowacyjność, chęć podnoszenia kwalifikacji własnych i doskonalenie jakości obsługi na stacji.
Informacje o organizatorze systemu
Lotos Paliwa sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
(58) 308 80 34, (58) 308 80 35
(58) 326 43 80
rodzina.lotos@lotospaliwa.pl
www.lotospaliwa.pl
Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do organizatora systemu.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.