WGN Nieruchomości

WGN
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

*Warunki otworzenia własnego biura nieruchomości z Grupą WGN*

WGN jest największym Koncernem Obrotu Nieruchomościami w Polsce działającym ponad 25 lat.

Pod marką WGN (największy polski koncern obrotu nieruchomości) pracuje blisko 500 Agentów oraz doradców ds. nieruchomości i kredytów w blisko 100 jednostkach franczyzowych.

Franczyzowe biuro nieruchomości WGN to samodzielne biuro prowadzone przy pełnym wsparciu Centrali przy wykorzystaniu najlepszych i sprawdzonych na rynku.

*PROSTE I KORZYSTNE ZASADY WSPÓŁPRACY:*


Partner/Franchisebiorca zatrzymuje 100 % wypracowanego przez siebie dochodu. Jako jedyni w Polsce nie pobieramy od Partnerów żadnego procentu od wypracowanego zysku;

Pobierana jest wyłącznie stała niska opłata; PARTNER START - Partner jest zwolniony z opłat za pierwsze 2 miesiące; Franczyzobiorcą WGN może zostać także osoba, która nie prowadziła wcześniej biura nieruchomości;

Przy rozpoczęciu współpracy Partner przechodzi startowe szkolenie przez najlepszych Doradców oraz otrzymuje pakiet ponad 200 dokumentów, pozwalających otworzyć i prowadzić z sukcesem własne biuro nieruchomości WGN; Udzielamy pomocy przy doborze lokalu, w jego urządzeniu i oszyldowaniu  (m.in. dostarczamy projekty graficzne reklamy zewnętrznej i wewnętrznej);

Franczyzobiorca współpracujący na zasadach partnerskich, korzysta z renomowanej marki WGN oraz z unikatowych narzędzi, programów i dokumentów zapewniających bezpieczne i skuteczne prowadzenie Oddziału  WGN Nieruchomości, pozwalające uzyskać więcej niż satysfakcjonujące  przychody.

Partner korzysta z marketingu globalnego, dostępu do bazy ofert nieruchomości całej Grupy WGN, co pozwala osiągać już na starcie sukces.

Franczyzobiorca może w dowolnym czasie poszerzyć zakres działalności o  pośrednictwo finansowe w ramach WGN KREDYTY, pozwalające na uzyskiwanie dodatkowego dochodu i kompleksową obsługę Klienta w biurze. Stała jedyna opłata wynosi 15 EUR + VAT miesięcznie. Dajemy możliwość również prowadzenia działalności w ramach WGN Aranżacje Pod Klucz (pośrednictwo w usługach wykańczania mieszkań i apartamentów pod klucz), WGN Projekty Domów, WGN Architektura & Design, WGN Wyceny, WGN Zarządzanie, WGN Ubezpieczenia, WGN Home Staging, WGN Analizy itp. Opłaty za każde rozszerzenie wynoszą 2 EUR + VAT miesięcznie.

Jednorazowa opłata franczyzowa (płatna przy podpisaniu umowy) - 800 zł + VAT,

Opłaty miesięczne są stałe i niezależne od obrotu biura, obowiązują  dopiero od 3 miesiąca współpracy: * franczyzowa - równowartość w złotych polskich 145 EUR + VAT (dla miast poniżej 20 tys. mieszkańców - 105 EUR + VAT), * marketingowa - 320 zł + VAT. Wyżej wymienione opłaty są jedynymi opłatami na rzecz Franczyzodawcy.

Jednostki własne

2

Jednostki franczyzowe

107

Zdjęcie punktu systemu
Szyld WGN Nieruchomości
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy
 • *PROSTE I KORZYSTNE ZASADY WSPÓŁPRACY:*
 • Partner/Franchisebiorca zatrzymuje 100 % wypracowanego przez siebie dochodu. Jako jedyni w Polsce nie pobieramy od Partnerów żadnego procentu od wypracowanego zysku;
 • Pobierana jest wyłącznie stała niska opłata; PARTNER START - Partner jest zwolniony z opłat za pierwsze 2 miesiące;
 • Franczyzobiorcą WGN może zostać także osoba, która nie prowadziła wcześniej biura nieruchomości;
 • Przy rozpoczęciu współpracy Partner przechodzi startowe szkolenie przez najlepszych Doradców oraz otrzymuje pakiet ponad 200 dokumentów, pozwalających otworzyć i prowadzić z sukcesem własne biuro nieruchomości WGN;
 • Udzielamy pomocy przy doborze lokalu, w jego urządzeniu i oszyldowaniu (m.in. dostarczamy projekty graficzne reklamy zewnętrznej i wewnętrznej); Franczyzobiorca współpracujący na zasadach partnerskich, korzysta z renomowanej marki WGN oraz z unikatowych narzędzi, programów i dokumentów zapewniających bezpieczne i skuteczne prowadzenie Oddziału  WGN Nieruchomości, pozwalające uzyskać więcej niż satysfakcjonujące przychody. Partner korzysta z marketingu globalnego, dostępu do bazy ofert nieruchomości całej Grupy WGN, co pozwala osiągać już na starcie sukces.

Franczyzobiorca może w dowolnym czasie poszerzyć zakres działalności o pośrednictwo finansowe w ramach WGN KREDYTY, pozwalające na uzyskiwanie dodatkowego dochodu i kompleksową obsługę Klienta w biurze. Stała jedyna opłata wynosi 15 EUR + VAT miesięcznie.

Dajemy możliwość również prowadzenia działalności w ramach WGN Aranżacje Pod Klucz (pośrednictwo w usługach wykańczania mieszkań i apartamentów pod klucz), WGN Projekty Domów, WGN Architektura & Design, WGN Wyceny, WGN Zarządzanie, WGN Ubezpieczenia, WGN Home Staging, WGN Analizy itp. Opłaty za każde rozszerzenie wynoszą 2 EUR + VAT miesięcznie.

 

Przewidywana suma inwestycji
 • Jednorazowa opłata franczyzowa (płatna przy podpisaniu umowy) - 800 zł + VAT,
 • Opłaty miesięczne są stałe i niezależne od obrotu biura, obowiązują  dopiero od 3 miesiąca współpracy: * franczyzowa - równowartość w złotych polskich 145 EUR + VAT (dla miast poniżej 20 tys. mieszkańców - 105 EUR + VAT), * marketingowa - 320 zł + VAT. Wyżej wymienione opłaty są jedynymi opłatami na rzecz Franczyzodawcy.
Podstawowe wymagania sieci
 • Dysponowanie lokalem w atrakcyjnym punkcie miasta (własność lub wynajęty 
  lokal), preferowany parter, o pow. min. 25 m2 z możliwością umieszczenia 
  zewnętrznego kasetonu reklamowego min. 3,5 m2, lokal w odległości min. 
  0,5 km od istniejących Oddziałów WGN, jeżeli w danym mieście jest już WGN.   
Informacje o franczyzodawcy
WGN - Nieruchomości Sp. z o. o.
ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław
(71) 337 84 31
(71) 337 84 33
office@wgn.pl
www.wgn.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Magdalena Paluch

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.