WGN Nieruchomości

WGN
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Wrocławska Giełda Nieruchomości jest największym Koncernem Obrotu Nieruchomościami w Polsce działającym ponad 26 lat.

Pod marką WGN (największy polski koncern obrotu nieruchomości) pracuje blisko 500 Agentów oraz doradców ds. nieruchomości i kredytów w blisko 100 jednostkach franczyzowych.Stawiamy na profesjonalizm, zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych transakcji oraz wszechstronną i kompleksową obsługę klientów.

Franczyzowe biuro nieruchomości WGN to samodzielne biuro prowadzone przy pełnym wsparciu Centrali przy wykorzystaniu najlepszych i sprawdzonych na rynku.

 

*PROSTE I KORZYSTNE ZASADY WSPÓŁPRACY:*


Partner/Franchisebiorca zatrzymuje 100 % wypracowanego przez siebie dochodu. Jako jedyni w Polsce nie pobieramy od Partnerów żadnego procentu od wypracowanego zysku;

Pobierana jest wyłącznie stała niska opłata; Pakiet Start, który zakłada dwumiesięczne zwolnienie z jakichkolwiek opłat dla nowych Partnerów! Po upływie tego czasu franczyzobiorca zobowiązany jest do uiszczania niewielkich comiesięcznych należności.

Przy rozpoczęciu współpracy Partner przechodzi startowe szkolenie przez najlepszych Doradców oraz otrzymuje pakiet ponad 200 dokumentów, pozwalających otworzyć i prowadzić z sukcesem własne biuro nieruchomości WGN; Udzielamy pomocy przy doborze lokalu, w jego urządzeniu i oszyldowaniu  (m.in. dostarczamy projekty graficzne reklamy zewnętrznej i wewnętrznej);

Franczyzobiorca współpracujący na zasadach partnerskich, korzysta z renomowanej marki WGN oraz z unikatowych narzędzi, programów i dokumentów zapewniających bezpieczne i skuteczne prowadzenie Oddziału  WGN Nieruchomości, pozwalające uzyskać więcej niż satysfakcjonujące  przychody.

Partner korzysta z marketingu globalnego, dostępu do bazy ofert nieruchomości całej Grupy WGN, co pozwala osiągać już na starcie sukces.

Franczyzobiorca może w dowolnym czasie poszerzyć zakres działalności o  pośrednictwo finansowe w ramach WGN KREDYTY, pozwalające na uzyskiwanie dodatkowego dochodu i kompleksową obsługę Klienta w biurze. Stała jedyna opłata wynosi 15 EUR + VAT miesięcznie. Dajemy możliwość również prowadzenia działalności w ramach WGN Aranżacje Pod Klucz (pośrednictwo w usługach wykańczania mieszkań i apartamentów pod klucz), WGN Projekty Domów, WGN Architektura & Design, WGN Wyceny, WGN Zarządzanie, WGN Ubezpieczenia, WGN Home Staging, WGN Analizy itp. Opłaty za każde rozszerzenie wynoszą 2 EUR + VAT miesięcznie.

Brak zakazu konkurencji

W przeciwieństwie do wielu umów franczyzowych, współpraca z Biurem Nieruchomości WGN nie jest równoznaczna z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej. 

* Opłaty *

Własne przedsiębiorstwo na franczyzie WGN to pomysł na otwarcie dochodowego biznesu przy niskich kosztach inwestycji. Przystąpienie do Grupy WGN nie wymaga dużego kapitału a zwrot wkładu własnego następuje po krótkim czasie od rozpoczęcia działalności.

Jednorazowa opłata startowa za przystąpienie do współpracy wynosi tylko 800 zł + VAT i jest ona regulowana podczas podpisywania umowy pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą.

Następnie pojawiają się miesięczne opłaty stałe, z których na okres dwóch miesięcy zwolnieni są nowi Partnerzy. Ich zakres jest niezależny od wypracowanego zarobku danego biura. Koszty rozkładają się następująco:

miasto powyżej 20 tysięcy mieszkańców:
opłata franczyzowa: 145 euro + VAT
opłata marketingowa: 320 zł + VAT

 miasto poniżej 20 tysięcy mieszkańców:
opłata franczyzowa: 105 euro + VAT
opłata marketingowa:: 320 zł + VAT

Jednostki własne

2

Jednostki franczyzowe

100

Zdjęcie punktu systemu
Szyld WGN Nieruchomości
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy
 • Partner/Franczyzobiorca zatrzymuje 100 % wypracowanego przez siebie dochodu. Jako jedyni w Polsce nie pobieramy od Partnerów żadnego procentu od wypracowanego zysku;
 • Pobierana jest wyłącznie stała niska opłata; PARTNER START - Partner jest zwolniony z opłat za pierwsze 2 miesiące;
 • Franczyzobiorcą WGN może zostać także osoba, która nie prowadziła wcześniej biura nieruchomości;
 • Przy rozpoczęciu współpracy Partner przechodzi startowe szkolenie przez najlepszych Doradców oraz otrzymuje pakiet ponad 200 dokumentów, pozwalających otworzyć i prowadzić z sukcesem własne biuro nieruchomości WGN;
 • Udzielamy pomocy przy doborze lokalu, w jego urządzeniu i oszyldowaniu (m.in. dostarczamy projekty graficzne reklamy zewnętrznej i wewnętrznej);
 • Franczyzobiorca współpracujący na zasadach partnerskich, korzysta z renomowanej marki WGN oraz z unikatowych narzędzi, programów i dokumentów zapewniających bezpieczne i skuteczne prowadzenie Oddziału  WGN Nieruchomości.
 • Partner otrzymuje know- how, księgi standardów, czyli licząca sobie ponad 200 wzorów dokumentacja zawierająca między innymi: regulamin zawierający zasady bezpieczeństwa wszystkich umów i transakcji WGN, umowy pośrednictwa sprzedaży, oferty handlowe, wykaz materiałów istotnych przy zawieraniu umowy pośrednictwa, standardy raportów marketingowych wystawianych przy sprzedaży nieruchomości, umowy agencyjne dla doradców prowadzących własną działalność gospodarczą oraz doradców bez działalności, wzory dokumentacji związanej z umowami najmu nieruchomości z sektora mieszkaniowego i komercyjnego, regulamin systemów bezpośredniej sprzedaży, spis atutów WGN niezbędnych przy zawieraniu umów pośrednictwa na wyłączność, wzór zgłoszenia danych do systemu GIODO i dziesiątki innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowo otwartego Oddziału WGN,
 • Partner korzysta z marketingu globalnego, dostępu do bazy ofert nieruchomości całej Grupy WGN, co pozwala osiągać już na starcie sukces. Automatyczny eksport ofert nieruchomości do ponad 150 portali internetowych,
 • Partner otrzymuje przypisany franczyzobiorcy indywidualny portal internetowy w 65 językach, wyposażony w zaawansowaną wyszukiwarkę ofert nieruchomości,
 • Poza wstępnym wdrożeniem każdy Franczyzobiorca ma zagwarantowane stałe wsparcie formalno-prawne oraz systematyczne szkolenie na czas współpracy. Szkolenia kilkudniowe odbywają się przynajmniej dwa razy w ciągu roku. Najlepsi specjaliści objaśniają zawiłości prawne związane z rynkiem obrotu posiadłościami (w tym rozliczanie podatków dotyczących nieruchomości), uczą spisywać umowy pośrednictwa i szkolą franczyzobiorców w zakresie pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych z ogłoszeniami. 
 • Oferujemy możliwość poszerzenia działalności w specjalistycznym pośrednictwie kredytowym (WGN Kredyty), wsparcie usług wykończeniowych (WGN Aranżacje Pod Klucz), fachowe wyceny nieruchomości (WGN Wyceny), czy też WGN Ubezpieczenia i wiele innych rozszerzeń zakresu usług świadczonych przez naszych Partnerów. Dla klientów liczy się kompleksowość usług w jednym miejscu.
 • Zapewniamy stałe wsparcie i bieżące doradztwo we wszelkich kwestiach formalno-prawnych oraz pomoc w ocenie pojawiających się problemów (natychmiastowa minimalizacja ryzyka związanego z podjęciem złych decyzji).

 

Przewidywana suma inwestycji
 • Jednorazowa opłata franczyzowa (płatna przy podpisaniu umowy) - 800 zł + VAT,
 • Opłaty miesięczne są stałe i niezależne od obrotu biura, obowiązują  dopiero od 3 miesiąca współpracy: * franczyzowa - równowartość w złotych polskich 145 EUR + VAT (dla miast poniżej 20 tys. mieszkańców - 105 EUR + VAT), * marketingowa - 320 zł 
Podstawowe wymagania sieci
 • Dysponowanie lokalem w atrakcyjnym punkcie miasta (własność lub wynajęty 
  lokal), preferowany parter, o pow. min. 25 m2 z możliwością umieszczenia 
  zewnętrznego kasetonu reklamowego min. 3,5 m2, lokal w odległości min. 
  0,5 km od istniejących Oddziałów WGN, jeżeli w danym mieście jest już WGN.


   
Informacje o franczyzodawcy
WGN - Nieruchomości Sp. z o. o.
ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław
(71) 337 84 00
(71) 337 84 31
d.komarnicka@wgn.pl
www.wgn.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Dagmara Komarnicka

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.