Słownik franczyzy i biznesu: Filia

W odniesieniu do spółki termin ten oznacza spółkę wchodzącą w skład grupy spółek, posiadających wspólną spółkę macierzystą.

Filia nie musi być spółką zależną, w której więcej niż 50 proc. akcji/udziałów należy do spółki macierzystej. Termin „affiliate”, w odniesieniu do osoby fizycznej, oznacza osobę, która indywidualnie lub we współdziałaniu z innymi osobami wywiera wpływ na działalność spółki.