Słownik franczyzy i biznesu: Przedłużenie

Przedłużenie okresu obowiązywania umowy za zgodą wszystkich jej stron.