Słownik franczyzy i biznesu: Ustawodawstwo antymonopolowe

Przepisy chroniące konkurencyjność rynku.

Najczęściej zapobiegają zawyżaniu cen w wyniku stosowania przez producenta praktyk monopolistycznych lub zmowy kilku producentów.