Słownik franczyzy i biznesu: Znak usługowy

Znak używany do wyróżniania usług świadczonych przez dany podmiot. Słowo, nazwa, symbol, godło lub każde inne oznaczenie używane przy świadczeniu usług prowadzące do odróżnienia ich od usług konkurencji.

W prawie polskim występuje znak towarowy.