19.11.2007

Unia będzie płacić

O środkach pomocowych z Unii mówi Katarzyna Gniazdek, prezes DGE Bruxelles, firmy doradzającej przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Na jakiego typu formy wsparcia inwestycji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych mogą liczyć firmy franczyzowe?
Zasadniczo w każdym programie regionalnym formy wsparcia zostały określone indywidualnie przez władze samorządowe i dostosowane do potrzeb przedsiębiorców, ale wiele z nich powtarza się w poszczególnych województwach. Przewidziane zostało finansowanie dla działań mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wspomaganie tworzenia sieci nowo powstałych i już funkcjonujących na rynku małych i średnich (start-up, spin-off), w tym wsparcie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w celu rozpoczęcia, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności gospodarczej oraz tworzenie i rozwijanie sieci oraz powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami.

Katarzyna Gniazdek, prezes DGE Bruxelles

Czy poza dotacjami na inwestycje, franczyzodawcy i franczyzobiorcy będą mogli liczyć na wsparcie finansowe dla planowanych przez nich przedsięwzięć szkoleniowo-doradczych?
Zdecydowanie tak – wsparcie projektów mających na celu rozwój zasobów ludzkich finansowane będzie na dwóch poziomach: centralnym i regionalnym, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kiedy możemy spodziewać się uruchomienia środków euro-pomocy?
Realnie pierwsze konkursy powinny ruszyć na przełomie 2007 i 2008 roku, czyli właściwie już należałoby się do nich przygotowywać. Mamy jednak sytuację ponad rocznego opóźnienia w uruchomieniu dotacji.

rozmawiała (agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0