08.10.2008

Seko poprowadzi stację Statoil

Spółka Seko zwarła umowę franczyzy ze Statoil Poland na prowadzenie stacji paliw pod marką koncernu w Starszynie.

Zgodnie z umową, zawartą na 5 lat od dnia rozpoczęcia działalności na zasadzie wyłączności dla Statoil, spółka uzyska odpłatne uprawnienie do prowadzenia stacji paliw w Straszynie oraz uprawnienie do korzystania ze znaków towarowych i systemu.

Klient tankuje na stacji Statoil Fot. Statoil

Sieć stacji franczyzowych Statoil liczy 33 obiekty.

Przewidziane umową zobowiązania na rzecz Statoil obejmują stałe opłaty franczyzowe oraz zmienne opłaty określone procentowo od wskaźników sprzedaży netto paliw, autogazu oraz innych produktów i usług świadczonych przez tego typu placówki. Seko szacuje, że w skali roku przychody netto z działalności stacji przekroczą 10 proc. wartość kapitałów własnych spółki, wynoszących na koniec drugiego kwartału 2008 prawie 45 mln zł, co stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą.

W Polsce Statoil posiada sieć ponad 250 stacji paliw działających w ponad 100 miastach. W jej skład wchodzą obiekty będące własnością firmy, stacje typu 1-2-3, stacje franczyzowe oraz stacje partnerskie. Aktualnie Statoil posiada 33 stacji typu 1-2-3. Sieć stacji franczyzowych liczy 33 obiekty.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora