DGE Bruxelles Polska

logo DGE Bruxelles
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Sieć DGE Bruxelles działa od 1996 roku, w 7 krajach Unii Europejskiej, w których posiada 350 biur. W ramach sieci współpracuje ze sobą ponad 650 konsultantów i ekspertów. W Polsce DGE jest obecne od stycznia 2005 roku.

Biura franczyzowe DGE Bruxelles funkcjonują w dużych miastach i w mniejszych miejscowościach.

Usługi ofertowane przez DGE Bruxelles:

Doradztwo – dotacje unijne i krajowe:

 • Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej (fundusze strukturalne 2014-2020, programy europejskie np. Horyzont 2020) oraz funduszy krajowych (granty NFOŚiGW, NCBiR etc)  – przygotowywanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, biznes plan, studium wykonalności, analiza finansowa),
 • Zarządzanie i rozliczanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Doradztwo prawne - Ochrona Danych Osobowych

 • Doradztwo we wdrażaniu przepisów związanych z ochroną danych osobowych w firmach, jednostkach samorządu terytorialnego, fundacjach i innych podmiotach (przygotowywanie dokumentacji, audyty)

Klientami biur franczyzowych są: przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, np. szpitale, jednostki badawczo-naukowe (w tym instytuty PAN), szkoły i uczelnie wyższe, placówki kulturalne (np. muzea), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i non profit.

Nasi Franczyzobiorcy pozyskują klientów i świadczą dla nich usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania finansowania ze źródeł zewnętrznych (przygotowują projekty, rozliczają je, zarządzają nimi) oraz doradztwa prawnego w zakresie ochrony danych osobowych (przygotowują część dokumentacji, przeprowadzają audyty).

Jednostki własne

1

Jednostki franczyzowe

9

Zdjęcie punktu systemu
Zdjęcie punktu systemu DGE Bruxelles Polska
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy
 • Sprawdzony pomysł na ciekawy biznes
 • Dwutygodniowe seminarium wprowadzające dla Franczyzobiorcy i jego pracowników (obejmuje m.in. elementy sprzedaży, negocjacji, zarządzania projektami, kwestie prawne)
 • Szkolenia aktualizujące
 • System CRM – specjalistyczne oprogramowanie do obsługi biura, zarządzania informacjami o klientach, wystawiania faktur, prowadzenia korespondencji, komunikowania się z biurem centralnym
 • Stała pomoc techniczna naszych konsultantów i prawników
 • Dostęp do wzorów dokumentów i know-how
 • Identyfikacja wizualna i materiały marketingowe
Przewidywana suma inwestycji

 1. Opłata licencyjna:
  • Dla usługi Doradztwo – dotacje unijne i krajowe: 40 tys. zł + VAT
  • Dla usługi Doradztwo – Ochrona Danych Osobowych: 25 tys. zł + VAT
 2. Opłata roczna:
  • 10 tys. zł + VAT

Szacowana kwota inwestycji w wyposażenie biura dla 2 osób (właściciel + pracownik) to około 10 tys. zł.

Podstawowe wymagania sieci
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w dowolnej formie prawnej
 • Poszanowanie wizerunku i marki franczyzodawcy,
 • Obsługa klienta w ramach standardów sieci,
 • Wniesienie opłat franczyzowych
Informacje o franczyzodawcy
DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 10/53, 00-669 Warszawa
22) 412 51 25
22) 412 51 27
info@dge.pl
www.dge.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Magdalena Macioszek

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.