29.03.2010

WGN w Tarnowie

WGN otworzył kolejną agencję nieruchomości należącą do franczyzobiorcy.

Mieści się ona w Tarnowie przy ulicy Krakowskiej i jest 82. jednostką działającą w sieci WGN.

Kandydat na franczyzobiorcę WGN powinien mieć 26-65 lat, wykształcenie co najmniej średnie, posiadać lokal na parterze o powierzchni 25-70 m2 w atrakcyjnym punkcie miasta oraz mieć zarejestrowaną firmę w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami.

W ramach umowy franczyzowej WGN przekazuje franczyzobiorcom know-how, czyli m.in. zbiór zasad zarządzania i sposobów prowadzenia biura, standardy oferty handlowej, wzory umów zawieranych z klientami i współpracownikami, standardypostępowania z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz dostęp do wszystkich ofert nieruchomości w międzynarodowej bazie MLS-WGN.

Potencjalny franczyzobiorca WGN powinien dysponować kwotą około 15 tys. zł niezbędną do otwarcia biura nieruchomości. Opłata wstępna za przystąpienie do sieci wynosi 1,2 tys. zł. Franczyzodawca twierdzi, że inwestycja w biuro WGN może się zwrócić już po upływie 1-3 miesięcy.

(smoli)