Leader School

logo Leader School
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Leader School® to polska firma z 20 - letnim doświadczeniem, bardzo dynamicznie rozwijająca się jako sieć franczyzowa zarówno w dużych jak i w mniejszych miastach już od 12.000 mieszkańców. Tworzymy sieć zgodnie z Europejskim Kodeksem Franchisingu, co gwarantuje wysoką jakość współpracy w sieci i partnerskie relacje. Oferujemy możliwość prowadzenia własnej placówki edukacyjnej, jako własnej, niezależnej firmy, w ramach sieci franczyzowej pod marką Leader School®.

Każdy z naszych Partnerów ma z jednej strony dużą niezależność w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa, z drugiej - posługuje się marką rozpoznawalną na polskim rynku edukacyjnym, korzysta z najlepszych rozwiązań wszystkich placówek w sieci i sam je współtworzy.

Sprawdzony model prowadzenia placówek edukacyjnych oraz dostęp najnowszych metod i narzędzi dydaktycznych sprawia, że Partnerzy Leader School® stają się liderami na lokalnych rynkach edukacyjnych.

Jednostki własne

1

Jednostki franczyzowe

28

Zdjęcie punktu systemu
wizualizacja Leader School
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy

Franczyzodawca w ramach systemu franczyzowego oferuje swoim franczyzobiorcom:

 1. Znany i rozpoznawalny logotyp Leader School, który jest powszechnie używanym znakiem towarowym.
 2. Technologie know-how.
 3. Fachową pomoc przy analizie rynku i narzędzia do zbadania potencjału rynku lokalnego.
 4. Przeprowadzenie realnej oceny rozwoju Leader School
  w wybranym mieście.
 5. Doradztwo i ocena lokalizacji oraz przekazanie standardów dotyczących wizerunku Leader School.
 6. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych, które pozwoli dokładnie zaplanować wydatki związane z inwestycją.
 7. Przekazanie katalogu z wyposażeniem placówki Leader School (mebli, wystroju sal oraz materiałów edukacyjnych).
 8. Cykl szkoleń przygotowujących do zarządzania i prowadzenia Leader School:
  • zapoznanie się z poszczególnymi produktami Leader School
   w zakresie merytorycznym i administracyjnym,
  • prezentacja autorów naszych programów i książek,
  • zapoznanie z procedurą rekrutacji pracowników,
  • dostarczenie materiałów do przeprowadzenia profesjonalnej kampanii promocyjnej związanej
   z otwarciem nowej siedziby Leader School,
  • prezentacja stosowanych systemów rozliczeniowych,
  • przedstawienie strategii budowania zespołu i zarządzania kadrą,
  • prezentacja technik marketingowych i strategii pozyskiwania klientów,
  • społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 9. Pełne doradztwo merytoryczne i logistyczne.
 10. Opieka metodyczna obejmująca konsultacje metodyczne.
 11. Kompleksowe cykle szkoleń dla pracowników ośrodków Leader School.
 12. Przedstawianie nowych produktów edukacyjnych.
 13. Udostępnienie najlepszych narzędzi reklamy i PR.
 14. Strona internetowa, na której prezentowana jest oferta Leader School, oferta poszczególnych ośrodków Leader School, system franczyzowy
 15. Możliwość korzystania z platformy e-learningowej.
 16. Możliwość współpracy z Centrum Funduszy Strukturalnych
 17. Współtworzenie i korzystanie z funduszu rozwoju sieci.

Zapewnienie wyłączności na wybranym przez Franczyzobiorcę terenie.

Przewidywana suma inwestycji
 • 80-130 tys. zł (w skład inwestycji wchodzą: pakiet startowy, pakiet franczyzowy, wyposażenie szkoły, promocja i reklama oraz nakłady na remonty i przystosowanie placówki stanowiące część ruchomą inwestycji w zależności od potrzeb);
 • Jednorazowa opłata franczyzowa 12,5 tys. zł;
 • Opłaty licencyjne miesięczne – 1 tys. zł.
Podstawowe wymagania sieci
 1. Franczyzobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna (wykluczone spółki kilku osób), inwestująca własne pieniądze i bezpośrednio zarządzająca przyznaną na mocy umowy licencją.
 2. Przed zawarciem umowy kandydat na franczyzobiorcę przechodzi 150 godzinne (2 edycje) szkolenie praktyczne.
  i teoretyczne obejmujące wszystkie aspekty prowadzenia placówki Leader School.
 3. Własny bądź wynajmowany lokal (80–200 m2), w którym będzie mieściło się biuro szkoły (sekretariat) oraz sale lekcyjne wyposażone zgodnie ze standardami Leader School (minimum
  2-5 sal) o wysokim standardzie, gwarantującym klientom Leader School usługi na najwyższym poziomie.
 4. Udział w ogólnopolskiej kampanii reklamowej + przeprowadzenie lokalnych działań reklamowych zgodnych ze standardami Leader School.
 5. Umiejętności organizacyjne i managerskie.
Informacje o franczyzodawcy
Leader School
ul. Wierzbowa 21, Łódź 90-227
(42) 655 50 90
(42) 655 20 68
franczyza@leaderschool.com.pl
www.leaderschool.com.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Wojciech Rojkowski, tel. 502 616 097

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.