17.12.2001

Prawo Pracy

Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej nie przekształcili jej

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2001 r., omówiona w Rzeczpospolitej z dnia 11.12.2001: Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej nie przekształcili jej zgodnie z nowym prawem działalności gospodarczej, wykreślenie z urzędu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej następuje z dniem, w którym decyzja o wykreśleniu stała się ostateczna.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0