Czy polski sektor franchisingu skorzysta na wejściu do Unii?

Sobota
14.12.2002
W Kopenhadze zostały zakończone negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Polska może wejść do Unii 1 maja 2004 roku.
 

Tematy związane z franchisingiem bądź funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw nie były dyskutowane w ostatniej, gorącej fazie negocjacji. Jednak decyzje podjęte w Kopenhadze będą miały daleko idący wpływ na rozwój franchisingu w Polsce.

Szanse

Przystąpienie do Unii spowoduje wejście zagranicznych systemów na rynek polski i ekspansję najlepszych polskich firm za granicę. W Hiszpanii w ciągu trzech lat od przystąpienia do Unii liczba systemów franchisingowych się podwoiła. Będziemy obserwować dalszą integrację niezależnych przedsiębiorców i część z nich, aby sprostać rosnącej konkurencji będzie wstępować do sieci franchisingowych.

Integracja z Unią przyniesie szereg zmian w prawie gospodarczym oraz nowe normy jakościowe, które będą musiały spełniać placówki handlowe i usługowe. Zakup licencji franchisingowej będzie sposobem na zdobycie odpowiedniego know-how (o zmianach w prawie informujemy na bieżąco w dziale prawo i podatki).

Integracja z Unią spowoduję dalszą liberalizację monopoli naturalnych. Firmy będą mogły wybierać najtańszego dostawcę energii, wody i innych usług. Już dziś widzimy jak częściowe uwolnienie rynku telekomunikacyjnego i pojawienie się El-Netu bądź Netii powstrzymało wzrost cen usług telekomunikacyjnych.

Sektor franchisingowy skorzysta też z unijnych programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (o szczegółach będziemy informować na bieżąco). Można się również spodziewać nowego podejścia banków wobec firm franchisingowych. Banki w krajach Unii Europejskiej mają opracowane specjalne produkty dla tego sektora. Polskie banki, aby pozostać konkurencyjne, też będą musiały taką ofertę opracować.

Zagrożenia

Cieniem przysłaniającym sukces zakończenia negocjacji jest bieżąca polityka budżetowa rządu. Od dnia 1 stycznia 2003 polskie małe i średnie przedsiębiorstwa zostaną dotknięte trzema niekorzystnymi regulacjami fiskalnymi. Podwojona została obowiązkowa składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wzrostu składki zdrowotnej z 7,75 do 8 proc. nie będzie można odpisać od podatku dochodowego pracownika, więc jest ukrytą podwyżką podatku dochodowego. Najbardziej niekorzystna dla sektora franchisingowego jest podwyżka podatku CIT z 24 proc. w roku 2003 i 22 proc. w roku 2004 do stawki 27 proc.

Każdy potencjalny franchisobiorca przed zakupem licencji próbuje oszacować okres zwrotu z inwestycji. Niekorzystne decyzje fiskalne ten okres wydłużają, więc niektórzy inwestorzy wybiorą zakup akcji, obligacji bądź założenie lokaty bankowej. Firma PROFIT system szacuje, że podwyżki podatków mogą zmniejszyć liczbę nowych miejsc pracy powstających w sektorze franchisingu o 50 tysięcy na przestrzeni najbliższych 5 lat.

Mam jednak nadzieję, że integracja w ramach jednolitego rynku europejskiego zmusi polskich polityków do zmiany podejścia wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Inaczej Polska z 20 proc. bezrobociem będzie odgrywała rolę petenta, a nie partnera we wspólnej rodzinie europejskiej.


doradca we franczyzie

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018