14.12.2002

Czy polski sektor franchisingu skorzysta na wejściu do Unii?

W Kopenhadze zostały zakończone negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Polska może wejść do Unii 1 maja 2004 roku.

Tematy związane z franchisingiem bądź funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw nie były dyskutowane w ostatniej, gorącej fazie negocjacji. Jednak decyzje podjęte w Kopenhadze będą miały daleko idący wpływ na rozwój franchisingu w Polsce.

Szanse

Przystąpienie do Unii spowoduje wejście zagranicznych systemów na rynek polski i ekspansję najlepszych polskich firm za granicę. W Hiszpanii w ciągu trzech lat od przystąpienia do Unii liczba systemów franchisingowych się podwoiła. Będziemy obserwować dalszą integrację niezależnych przedsiębiorców i część z nich, aby sprostać rosnącej konkurencji będzie wstępować do sieci franchisingowych.

Integracja z Unią przyniesie szereg zmian w prawie gospodarczym oraz nowe normy jakościowe, które będą musiały spełniać placówki handlowe i usługowe. Zakup licencji franchisingowej będzie sposobem na zdobycie odpowiedniego know-how (o zmianach w prawie informujemy na bieżąco w dziale prawo i podatki).

Integracja z Unią spowoduję dalszą liberalizację monopoli naturalnych. Firmy będą mogły wybierać najtańszego dostawcę energii, wody i innych usług. Już dziś widzimy jak częściowe uwolnienie rynku telekomunikacyjnego i pojawienie się El-Netu bądź Netii powstrzymało wzrost cen usług telekomunikacyjnych.

Sektor franchisingowy skorzysta też z unijnych programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (o szczegółach będziemy informować na bieżąco). Można się również spodziewać nowego podejścia banków wobec firm franchisingowych. Banki w krajach Unii Europejskiej mają opracowane specjalne produkty dla tego sektora. Polskie banki, aby pozostać konkurencyjne, też będą musiały taką ofertę opracować.

Zagrożenia

Cieniem przysłaniającym sukces zakończenia negocjacji jest bieżąca polityka budżetowa rządu. Od dnia 1 stycznia 2003 polskie małe i średnie przedsiębiorstwa zostaną dotknięte trzema niekorzystnymi regulacjami fiskalnymi. Podwojona została obowiązkowa składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wzrostu składki zdrowotnej z 7,75 do 8 proc. nie będzie można odpisać od podatku dochodowego pracownika, więc jest ukrytą podwyżką podatku dochodowego. Najbardziej niekorzystna dla sektora franchisingowego jest podwyżka podatku CIT z 24 proc. w roku 2003 i 22 proc. w roku 2004 do stawki 27 proc.

Każdy potencjalny franchisobiorca przed zakupem licencji próbuje oszacować okres zwrotu z inwestycji. Niekorzystne decyzje fiskalne ten okres wydłużają, więc niektórzy inwestorzy wybiorą zakup akcji, obligacji bądź założenie lokaty bankowej. Firma PROFIT system szacuje, że podwyżki podatków mogą zmniejszyć liczbę nowych miejsc pracy powstających w sektorze franchisingu o 50 tysięcy na przestrzeni najbliższych 5 lat.

Mam jednak nadzieję, że integracja w ramach jednolitego rynku europejskiego zmusi polskich polityków do zmiany podejścia wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Inaczej Polska z 20 proc. bezrobociem będzie odgrywała rolę petenta, a nie partnera we wspólnej rodzinie europejskiej.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Michał Wiśniewski

doradca we franczyzie
Napisz do autora