14.11.2005

Wierzyciele Płatnika

Płatnik przedstawił stanowisko w sprawie sytuacji finansowej spółki. Obecnie trwa ustalenie listy wierzycieli spółki. Pomoc w pokryciu części zobowiązań Płatnika wobec klientów zaoferowała Izba Gospodarcza Przedsiębiorstw Finansowych.

W dniu 28.10.05 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Płatnik Sp. z o.o. Wspólnicy omówili sytuację finansową spółki i uznali, że strata przekracza połowę kapitału zakładowego, kapitał zapasowy i rezerwy. Zarząd Płatnik Sp. z o.o. w dniu 31.10.05 r. zgłosił do właściwego Sądu Gospodarczego Upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z likwidacją. Wspólnicy Płatnik Sp. z o.o. ustalili również, że od dnia 1.11.05 r. środki zgromadzone na rachunkach spółki zostaną zamrożone i posłużą zaspokojeniu roszczeń wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Tym samym wspólnicy zobowiązali się do niewykonywania żadnych dyspozycji co do środków zgromadzonych na rachunkach spółki.

Wobec faktu, iż w ocenie członków zarządu, a zarazem wspólników Płatnik Sp. z o.o. Mariusza Kloc, Pawła Tomczaka, Bogdana Ablewskiego, odpowiedzialny za powyższy stan niedoboru środków finansowych jest prezes zarządu Marcin Kęska, wspólnicy ci złożyli doniesienie o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 585 ustawy kodeks spółek handlowych, to jest działania na szkodę spółki, oraz przestępstwa określonego w art. 286 ustawy kodeks karny przez prezesa zarządu Marcina Kęskę.

W uzasadnieniu doniesienia wspólnicy podali fakty dotyczące funkcjonowania spółki, a także wskazali potencjalny materiał dowodowy.

Obecnie trwa ustalanie listy wierzycieli spółki na podstawie danych przesłanych przez agencje w grudniu 2005 r. Pomoc w pokryciu części zobowiązań Płatnika wobec klientów zaoferowała Izba Gospodarcza Przedsiębiorstw Finansowych, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 lok. 26, telefon (22) 578 11 64.

Biuro czynne jest od 10:00 do 15:00, e-mail: biuro@igpf.org.pl
Do Izby mogą zgłaszać się osoby poszkodowane.

Info: Płatnik