21.02.2006

Bank BPH ma już 400 placówek partnerskich

W połowie lutego Bank BPH otworzył czterysetną placówkę partnerską. Pierwsza agencja banku powstała w połowie 2004 roku. Na początku 2005 roku było ich już ponad 100, do końca 2006 roku sieć ma liczyć 600 jednostek.

Bank posiada obecnie najszybciej rozwijającą się sieć placówek partnerskich. Szybki rozwój Bank BPH zawdzięcza silnej marce oraz najniższej kwocie inwestycji w działalność licencyjną na rynku finansowym. Wstępny koszt uruchomienia placówki to 10 – 30 tys. zł w zależności od liczby stanowisk. Kwota ta pokrywa koszty wizualizacji, sprzętu komputerowego, sejfu oraz mebli. Poza tym partner otrzymuje szkolenie, budżet na promocję lokalną oraz gamę produktów i usług dla klientów indywidualnych i biznesowych w 80% pokrywających się z ofertą oddziałów. Przede wszystkim jednak partner otrzymuje prawo do działalności pod jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek na rynku finansowym. Średnia wartość przychodu w placówkach partnerskich to ponad 7200 zł, jednak placówki działające ponad rok osiągają przychody w wysokości 10-30 tys. zł. miesięcznie.
- Od naszych agentów oczekujemy głównie przedsiębiorczości i zaangażowania w działalność placówki – wyjaśnia Mariusz Bielaszewski dyrektor ds. dystrybucji pośredniej. – Doświadczenie w sektorze finansowym, choć mile widziane, nie jest niezbędnym warunkiem podjęcia współpracy. Wiedzę w tym zakresie partner zdobywa w czasie szkoleń. Nasz przyszły partner powinien też prowadzić działalność gospodarczą.

Przyszli agenci muszą też dostarczyć niezbędne dokumenty (m.in. zaświadczenia o niezaleganiu US i ZUS oraz zaświadczenie o niekaralności). Wiarygodność potencjalnych partnerów Bank sprawdza w Biurze Informacji Kredytowej.

Od października 2005 roku placówki partnerskie Banku BPH oferują wszystkie produkty Banku dla małych i średnich firm. Klienci znajdą tu wszystkie rodzaje pakietów Harmonium oraz kredyty i depozyty dla sektora MSP. Także w październiku Bank BPH wdrożył system obsługi wniosków kredytowych składanych przez pośredników i agentów. Narzędzie to znacznie przyspiesza proces przesyłania wniosków pomiędzy placówkami a bankiem - system zamienił bowiem papierową formę obiegu dokumentów, na elektroniczną. Dzięki temu czas oczekiwania na decyzję banku o udzieleniu kredytu jest znacznie krótszy. Od stycznia 2006 placówki partnerskie Banku BPH mają możliwość pracy w soboty, niedziele oraz dni świąteczne.

Info: BPH