25.02.2008

Nowe placówki, stare agencje

Od połowy 2008 roku PKO BP będzie tworzyć nową, uzupełniającą w stosunku do obecnych agencji, sieć placówek partnerskich.

Placówki partnerskie będą w znaczący sposób różniły się od punktów agencyjnych wyglądem i mają koncentrować się przede wszystkim na sprzedaży. Ze względu na wygodę klientów, będą również oferować operacje gotówkowe. Natomiast agencje mają skupiać się głównie na operacjach kasowych oraz w niewielkim stopniu będą zwiększać sprzedaż rachunków, kredytów i depozytów.

Placówki partnerskie będą w znaczący sposób różniły się wyglądem od punktów agencyjnych.

Z PKO BP można podjąć współpracę na dwa sposoby: zostać agentem albo partnerem. Kandydat na agenta musi przedstawić do banku zabezpieczenie np. poręczony weksel własny na wypadek, gdyby nie wypełniał postanowień umowy. Ponadto przedsiębiorca zamierzający prowadzić agencję jest oceniany pod względem wiarygodności, oceniana jest jego sytuacja ekonomiczno-finansowa, kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje do prowadzenia takiego biznesu.

Agent musi również przystosować lokal do wymagań banku, wyposażyć go w sprzęt komputerowy, meble i utworzyć stanowisko kasowe. Przedsiębiorca nawiązujący z PKO BP współpracę agencyjną ponosi również bieżące koszty funkcjonowania agencji tj. czynsz, opłaty eksploatacyjne, wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenie. Szacowany koszt utworzenia agencji PKO BP wynosi około 30 tys. zł. Zwrot z inwestycji następuje po roku działalności.

Wymagania w stosunki do kandydata na partnera są jeszcze większe. Partner może prowadzić placówkę, która praktycznie nie będzie niczym różnić się od własnych oddziałów banku. Dodatkowo będzie musiał dysponować lokalem o znacznie większej powierzchni niż w przypadku agencji. Powinien również wykazać się dużymi umiejętnościami sprzedażowymi oraz umieć zarządzać zespołem sprzedawców. Oprócz tego, przedsiębiorca zainteresowany przystąpieniem do systemu, powinien dysponować kwotą 55 tys. zł niezbędną do otwarcia placówki. Z kolei bank na własny koszt m.in. oznakuje placówkę, stworzy aplikacje informatyczne. Przedstawiciele PKO BP szacują, że zwrot nakładów partnera powinien nastąpić po upływie roku do dwóch lat od otwarcia placówki.

(smoli)