16.01.2009

ING wyhamowuje

ING Bank Śląski nie będzie otwierał w tym roku placówek.

Powodem zmiany planów są słabe wyniki finansowe banku za 2008 rok. Przez trzy kwartały ub.r. ING Bank Śląski zarobił 574,4 mln zł, czwarty kwartał przyniósł 94 mln zł straty (według wstępnych nieaudytowanych danych). Negatywnie na wyniki banku wpłynął m.in. spadek wartości polskich euroobligacji, które bank posiada w swoim portfelu oraz wyższe rezerwy na kredyty i instrumenty pochodne. Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego oficjalnie zapowiedział ograniczanie kosztów i wstrzymanie prac nad rozwojem sieci dystrybucji.

Jednym z czynników, które przyczyniły się do słabego wyniku finansowego ING BS była aktualizacja wyceny posiadanego przez bank portfela papierów dłużnych Skarbu Państwa, w tym euroobligacji. W rezultacie wycena polskich obligacji znajdujących się w portfelu ING BS została obniżona o ok. 290 mln zł, i o tę kwotę uległy obniżeniu dochody banku osiągnięte w IV kwartale ubr.

ING Bank Śląski posiada sieć ponad 330 oddziałów, z czego ponad 100 to placówki partnerskie.

(awh)