16.03.2009

A-Z Finanse przejął Goldenegg

Wrocławska firma doradztwa finansowego A-Z Finanse zakończyła transakcję przejęcia firmy Goldenegg.

Po przejęciu Goldenegg grupa A-Z Finanse dysponuje jedną z największych sieci mobilnych doradców w Polsce. Liczba doradców zwiększy się do ok. 400 osób. Firmy A-Z Finanse i Goldenegg w 2008 roku pozyskały klientów na produkty inwestycyjne o wartości 64 mln zł i pośredniczyły w udzieleniu kredytów o wartości 617 mln złotych.
- Chcemy teraz skupić się na dokładnym dopasowaniu firmy Goldenegg w ramach grupy A-Z Finanse. Efektem tego działania będzie zwiększenie efektywności świadczonych usług, tak aby w obecnych trudnych ekonomicznie czasach osiągnąć maksymalną wartość dodaną przeprowadzonej transakcji - mówi Mariusz Kacała, prezes A-Z Finanse.

Firmy A-Z Finanse i Goldenegg w 2008 roku pozyskały klientów na produkty inwestycyjne o wartości 64 mln zł i pośredniczyły w udzieleniu kredytów o wartości 617 mln zł.

Przejęcie warszawskiej spółki Goldenegg przez A-Z Finanse to element realizacji strategii opartej na rozbudowie ogólnopolskiej sieci doradztwa finansowego i poszerzaniu gamy dostępnych produktów.
- Naszym celem jest budowanie długoterminowych relacji z klientami w zakresie kompleksowego doradztwa finansowego. Dotarcie do nowej grupy z naszą filozofią zarządzania finansami i atrakcyjnymi produktami pozwoli na przyspieszenie rozwoju firmy. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, bo do grupy A-Z Finanse dołączą dotychczasowi doradcy Goldenegg. To osoby o najwyższych kwalifikacjach eksperckich i etycznych, mające ogromne doświadczenie w zakresie doradztwa kredytowego – mówi Rafał Okuniewski, wiceprezes zarządu A-Z Finanse.

Na polskim rynku działa wiele firm zajmujących się pośrednictwem finansowym: m.in. Realfinance, Credit House, Gold Finance, Notus, Open Finance, Expander, Money Expert, Finamo. Część z nich (np. A-Z Finanse, Gold Finance, Expander) rozwija się na zasadach franczyzy.

(smoli)