28.12.2009

Inwestować z zyskiem

O rynku doradztwa finansowego opowiada Marcin Kuźniar, prezes K2 Doradcy Finansowi.

Jaką formę inwestycji będzie pan polecał swoim klientom w 2010 roku?
Biorąc pod uwagę stopniową poprawę czynników makroekonomicznych, a co za tym idzie również nastrojów inwestorów, nasi analitycy finansowi zdecydowanie będą polecać fundusze inwestycyjne zorientowane na akcje. Rozdrobnienie kapitału skutkuje wprawdzie mniejszymi zyskami, ale jednocześnie wiąże się z mniejszym ryzykiem. Dodatkowo wysoka płynność tego typu instrumentów zdecydowanie przemawia na ich korzyść.

Marcin Kuźniar, prezes K2 Doradcy Finansowi

Jak wygląda tworzenie programów inwestycyjnych?
Przygotowując indywidualny program inwestycyjny współpracę z klientem zaczynamy od analizy jego finansów osobistych. Analizę wykonujemy po to, by zdefiniować cel inwestycji, czas, satysfakcjonującą stopę zwrotu i profil klienta. Po ustaleniu powyższych przystępujemy do konstruowania indywidualnego planu finansowego. Niezależnie jednak od odpowiedzi klienta staramy się przekonać go do kilku fundamentalnych zasad, czyli dywersyfikacji kapitałowej, walutowej, regionalnej i sektorowej. Reasumując, tworzenie planu inwestycyjnego odbywa się w oparciu o preferencje klienta, wymienione zasady dywersyfikacji i nasze doświadczenie.

Rozmawiał (dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0