08.10.2001

Adidas lider na rynku

Rozmowa z Kazimierą Krawczyk przezesem Adidas Poland Sp. z o.o.

Adidas Poland działa ma polskim rynku od 10 lat, jak ocenia Pani ten okres?
- Działamy na rynku polskim od marca 1991 r. Z uwagi na dynamikę i skalę przemian, jakie w ciągu tych lat zachodziły w modelu konsumpcji przeciętnego Polaka oraz na polskim rynku towarów konsumpcyjnych, każdy rok z tych minionych 10 lat liczył się wielokrotnie. To były bardzo fascynujące lata, wymagające dużego wkładu pracy, inwestycji i wyobraźni, niezbędnych do budowy zaufania konsumentów do marki, wizerunku firmy, tworzenia sieci dystrybucji towarów i szkolenia jej uczestników w zasadach handlu towarami markowymi, budowy systemu obsługi partnerów handlowych firmy i szkolenia zatrudnionych tuż po ukończeniu studiów pracowników.

Jak przebiegał rozwój firmy na rynku polskim?
- Adidas Poland należy do firm, które w minionych 10 latach charakteryzowały się systematycznie rosnącym poziomem obrotów, zysków i poprawą poziomu rentowności. Wzrost ten był różny w różnych latach, stosownie do zmian w poziomie siły nabywczej, zmian w modelu konsumpcji Polaków. Najbardziej dynamiczny okres rozwoju, w postaci 40-60 proc. rocznych przyrostów sprzedaży i zysku, przypadł jak dotąd na lata 96-97, kiedy to miało miejsce potrojenie wartości sprzedaży.

Czy polski rynek jest rynkiem ciężkim czy łatwym "do podboju"?
- Jest raczej rynkiem stosunkowo łatwym do wprowadzenia do sprzedaży towarów znanych międzynarodowych marek, ponieważ polscy konsumenci - a zwłaszcza młodzież - są bardzo dobrze zorientowani w tym, jakie marki liczą się w skali międzynarodowej. Posiadanie towarów znanych marek to często bardziej snobizm, niż uzasadniona potrzeba konsumpcyjna.

Tak, więc polski rynek dla wszystkich markowych towarów konsumpcyjnych takich jak obuwie czy odzież był na początku lat 90, przede wszystkim rynkiem bardzo "spragnionym" tego typu rzeczy, co było normalnym zjawiskiem po kilkudziesięciu latach sprowadzania wszystkich do jednolitego wyglądu i podobnych poglądów.

Ten istotny rozziew między apetytami konsumpcyjnymi na towary markowe a możliwością ich zaspokojenia przyczynia się do funkcjonowania ogromnego rynku tzw. podróbek, oznakowanych zastrzeżonymi znakami towarowymi najbardziej popularnych firm i oferowanych po znacznie niższych niż oryginalne towary markowe cenach.

Jaka jest pozycja rynkowa Adidasa w poszczególnych segmentach towarowych?
- Adidas w Polsce był w ciągu minionych 10 lat i nadal jest niekwestionowanym liderem rynku markowych towarów sportowych, ze swoim ponad 50 proc. udziałem w tym rynku. Towary marki adidas cieszą się również opinią solidnie wykonanych, bardzo dobrych jakościowo i zapewniających komfort użytkowani.

Jaką Adidas ma sieć sprzedaży?
- Dystrybucja detaliczna Adidasa Poland oparta jest w zasadniczej części na prawie 300 detalicznych punktów sprzedaży, utworzonych w ciągu minionych 10 lat przez detalistów w ścisłej współpracy z adidasem. Adidas Poland dostarczał od początku istnienia tych punktów sprzedaży - i nadal dostarcza - ich właścicielom-detalistom niezbędnej pomocy w ich urządzaniu i prowadzeniu a także w znacznym stopniu kredytuje zakup towarów, potrzebnych do zaopatrzenia tych sklepów.

Więcej: Andrzej Szafrański, Prawo i Gospodarka, 8 października 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0