01.07.2010

Cel - ujednolicenie sieci

Bank Zachodni WBK integruje sieć partnerską i własnych oddziałów bankowych.

Obecnie placówki partnerskie oferują większość usług dostępnych we własnych oddziałach bankowych BZ WBK dla klientów indywidualnych. Od początku 2010 roku Bank Zachodni WBK wdrożył do placówek licencyjnych sześć nowych produktów bankowych. Wśród nich jest m.in. sprzedaż kont oszczędnościowych, lokat bankowych, limit w koncie osobistym, usługi bankowości elektronicznej oraz sprzedaż produktów leasingowych. Do końca października zostaną dołączone kolejne nowe produkty – karta kredytowa Payback oraz usługi dla firm – rachunki, lokaty, karty debetowe oraz usługi BZWBK24.

Wejście do placówki BZ WBK.

Przystosowanie lokalu o powierzchni ok. 40 m2 na placówkę dwustanowiskową to inwestycja ok. 22 tys zł.

– Wewnętrzny rozwój placówek BZ WBK Partner ma na celu zmaksymalizowanie ich potencjału dochodowego. Rok 2009 był okresem debiutu konceptu partnerskiego BZ WBK Partner i wdrażania go w rynek. Kryzys gospodarczy zweryfikował jakość działania sieci licencyjnej i pokazał, że rozwój oferty produktowej jest dobrą drogą. W tym roku stawiamy na wewnętrzny rozwój placówek partnerskich – mówi Kamil Polikowski, dyrektor biura rozwoju placówek partnerskich BZ WBK. Jak twierdzi, klient BZ WBK nie powinien zauważać różnic w zasobach usług placówek partnerskich i własnych oddziałów bankowych. Sieć BZ WBK ma być zintegrowana i stanowić jedną całość.

Efekty rozwoju zaplecza ofertowego placówek partnerskich widać po wynikach sprzedaży poszczególnych usług – zwłaszcza kont osobistych wdrożonych do sprzedaży we wrześniu 2009 roku. Porównując liczbę kont sprzedanych w styczniu i maju br., można zauważyć ponad czterokrotny wzrost wolumenu sprzedaży. Dodatkowo sukcesywnie bank wdraża dodatkowe produkty, aktualnie leasing i limit kredytowy, a już wkrótce usługi dla firm, które będą kolejnym źródłem dochodów dla partnerów BZ WBK.

(mk)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0