06.06.2011

Premie od BZ WBK

Licencjobiorcy, oprócz prowizji, będą mogli otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za skuteczną sprzedaż.

Bank Zachodni WBK zmodyfikował system wynagradzania prowadzących placówki partnerskie. Według przyjętych założeń opierać się on będzie na systemie punktowym i obejmie wszystkie produkty BZ WBK oferowane w sieci partnerskiej. Za sprzedaż każdego z nich partnerzy otrzymują określoną liczbę punktów. Po przekroczeniu wyznaczonych na dany miesiąc progów, partnerzy otrzymują obok wynagrodzenia prowizyjnego dodatkowe środki, które mogą wynieść nawet 5 tys. zł.

Plakaty w witrynie placówki BZ WBK.

Od niedawna do skorzystania z usług BZ WBK zachęca klientów Antonio Banderas.

Dzięki obniżeniu progów sprzedażowych dla placówek z krótszym stażem, również one mają realne szanse na wypracowanie do wynagrodzenia dodatkowej premii.

- Zależy nam aby wszystkie placówki partnerskie miały te same szanse na wyższe dochody i dodatkowe premie, dlatego postanowiliśmy obniżyć progi dla placówek z najkrótszym stażem, które dopiero budują swój portfel klientów - mówi Kamil Polikowski, dyrektor Biura Rozwoju Placówek Partnerskich BZ WBK. - Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje m.in. za otwarcie, obsługę i utrzymanie aktywności rachunków, sprzedaż kredytów hipotecznych, kredytów dla firm oraz za wysoką jakość portfela. Ocenie podlega również jakość obsługi, weryfikowana cyklicznie w badaniu mystery shopper.

(mak)