02.08.2011

BZ WBK spotyka się z partnerami

Bank Zachodni WBK prowadzi cykliczne spotkania z franczyzobiorcami.

Celem spotkań partnerów z przedstawicielami banku jest dzielenie się doświadczeniami i wzajemnymi oczekiwaniami wobec współpracy a także wymiana informacji rynkowych, omawianie procesów sprzedażowych, dyskusje o bieżącej działalności i problemach operacyjnych. Partnerzy oraz pracownicy centrali wspólnie poszukują też nowych rozwiązań dla sieci partnerskiej BZ WBK. Uczestników wszystkich spotkań wybierają sami partnerzy w danym regionie wraz z menadżerami regionalnymi. Raz w roku organizowana jest konferencja dla wszystkich partnerów, podczas której podsumowywane są wyniki sieci oraz omawiane plany na kolejny rok i kluczowe inicjatywy, strategiczne Banku.

Doradcy Banku Zachodniego WBK

W czasie spotkań z przedstawicielami centrali partnerzy mają możliwość przedstawiania propozycji własnych pomysłów marketingowych jak i rozwiązań operacyjnych.

- Franczyzobiorca działający na lokalnym rynku ma najbliższy kontakt z klientem, dlatego uwagi naszych partnerów są dla nas bardzo cenne – wyjaśnia Kamil Polikowski, dyrektor Biura Rozwoju Placówek Partnerskich BZ WBK. - Zamiast powoływać formalne i sztywne struktury, przyjęliśmy możliwie najbardziej elastyczną formułę komunikacji z franczyzobiorcami. Dzięki temu każdy franczyzobiorca ma szansę reprezentować partnerów, wnieść swój wkład w rozwój sieci oraz poznać opinie kolegów z innych regionów. Stawiamy na ciągłą komunikację, każdy partner może w dowolnym czasie przekazać swoją opinię czy sugestię, włączamy partnerów w życie Banku na każdym poziomie operacyjnym.

W czasie spotkań z przedstawicielami centrali partnerzy mają możliwość przedstawiania propozycji własnych pomysłów marketingowych jak i rozwiązań operacyjnych. Wiele z tych idei bank wdraża w całej sieci partnerskiej, dokonuje modyfikacji systemowej, czy proceduralnej. Na wiosek franczyzobiorców centrala uruchomiła np. program stażu w dziale zarządzającym siecią partnerską czy przygotowała szkolenia menedżerskie dla partnerów.

- Regularny dialog z franczyzobiorcami jest najbardziej efektywnym sposobem na rozwój całej sieci. Wszystkie spotkania z partnerami - zarówno te stricte robocze, jak i te bardziej oficjalne jak np. gala wręczenia nagród w konkursie sprzedażowym, są dla nas okazją do wymiany doświadczeń. Partnerzy uczestniczą w życiu Banku każdego dnia, co jest lepsze niż spotkania okazjonalne z wybraną grupą– dodaje Kamil Polikowski.

(emka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Marcin Kaleta

doradca we franczyzie
Napisz do autora