17.02.2012

Partnerstwo jak w banku

Mimo że coraz więcej polskich banków zamyka swoje placówki, Alior Bank ma się dobrze. Pomaga mu w tym Rada Partnerów.

W 2011 roku Alior Bank otworzył 150 punktów agencyjnych. Na tle całego rynku franczyzy bankowej taki wynik oznacza spory sukces, bo liczba placówek partnerskich w branży zmniejszyła się o ok. 400.
- Kluczem do sukcesu rozbudowy naszej sieci było stworzenie dogodnych warunków do rozwoju własnego biznesu pod marką Alior Banku, a także zapobieganie wewnętrznej konkurencji pomiędzy poszczególnymi partnerami. Zgodnie z zasadą rejonizacji bank nie otwiera własnych punktów ani nie udziela licencji kolejnym franczyzobiorcom w miastach poniżej 30 tys. mieszkańców, w których już działają partnerzy. Dodatkowo oferujemy naszym agentom cały szereg programów ułatwiających komunikację z centralą i innymi partnerami - mówi Marcin Tauber, dyrektor ds. rozwoju sieci Alior Bank.

Witryna placówki Alior Bank

Pod marką Alior Banku działa obecnie 260 placówek.

Z myślą o wewnętrznym dialogu w sieci Alior Bank powołał Radę Partnerów, która ma stanowić forum rozmów między biorcami a dawcą licencji. W jej skład wchodzi ośmiu agentów wybieranych w drodze głosowania spośród wszystkich franczyzobiorców banku. Ich kadencja trwa rok. Dwa razy na kwartał członkowie rady spotykają się z przedstawicielami centrali, by przedstawić im swoje uwagi i wnioski dotyczące dotychczasowej działalności. Jak podkreśla Marcin Tauber dzięki radzie udało się już wprowadzić udogodnienia dla partnerów.

- Dotychczas wymagaliśmy od franczyzobiorców przedstawiania dwa razy w roku zaświadczeń o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatków. Na wniosek Rady Partnerów oraz mając na uwadze wygodę przedsiębiorców, zgodziliśmy się na przedstawianie takich zaświadczeń tylko raz w roku – mówi Tauber.

Zdarzały się jednak i takie prośby, do których centrala nie chciała się przychylić. Przykładem jest wniosek o możliwość oklejenia prywatnych samochodów franczyzobiorców oznakowaniem Alior Banku. Bank nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej standaryzacji wszystkich aut, dlatego ta koncepcja została odrzucona.

Przystępujący do sieci Alior Banku przedsiębiorcy już po podpisaniu umowy mają możliwość odbycia praktyki w istniejącej placówce. Nie wszyscy jednak decydują się na ten staż.

- Często ograniczają ich obowiązki związane z rozpoczęciem działalności, m.in. przygotowanie lokalu czy rekrutacja pracowników – mówi Marcin Tauber. - Oprócz praktyk, oferujemy partnerom również pomoc zespołu coachingowego. Nawet jeśli ktoś nie znajdzie czasu na odbycie praktyk, może liczyć na wsparcie osób z centrali, które pomogą właścicielowi placówki przyjąć pierwszych klientów.

Obecnie pod marką Alior Banku działa 260 placówek partnerskich, a w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ich liczba zwiększy się do 320. Wielu agentów już podpisało umowy i właśnie przygotowuje się do rozpoczęcia działalności.

(gum)