Wtorek
17.04.2001
Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
 
Dnia 29 marca 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Nowa ustawa, która ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 1970 r.

W porównaniu z dotychczas obowiązującą ustawą, nowa ustawa w art. 3 zawiera obszerny słowniczek (31 definicji), w którym znajduje się m.in. definicja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (w tym dietetycznych środków spożywczych), środka spożywczego sfałszowanego, produktu genetycznie zmodyfikowanego, nowej żywności. Ustawa określa wymagania dotyczące jakości zdrowotnej żywności, przestrzegania zasad higieny oraz warunki produkcji i obrotu żywnością (rozdział 2 ustawy), a także warunki przeprowadzania urzędowej kontroli żywności (rozdział 3). W rozdziale 4 ustawy zostały opisane sankcje karne za niestosowanie się do obowiązujących przepisów, np. sankcje karne za takie oznaczenie środka spożywczego, które wprowadza w błąd co do jego jakości zdrowotnej lub wartości odżywczej.

Zgodnie z ustawą zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu wydania przepisów wykonawczych do nowej ustawy. Zezwolenia te stają się decyzjami w rozumieniu nowej ustawy. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, o ile nie są sprzeczne z nową ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r.

Ustawa została przekazana do Senatu i czeka na jego poprawki.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Własny biznes z małym kapitałem

Polecam www.reprograf.com.pl pomogą przy rozwijaniu własnej drukarni. Bogaty asortyment dobrej jakości sprzętów do druku i innych materiałów pomocniczych będzie w sam raz.

231 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018