13.02.2006

Pieniądze rzutem na taśmę

PARP wyznaczyła siedem dodatkowych rund aplikacyjnych na dofinansowanie usług doradczych. Daje to 11 szans na uzyskanie wsparcia.

Jak podaje Puls Biznesu:

Chodzi o działanie 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), które przewiduje dofinansowanie usług doradczych. Dotychczas działanie to nie cieszyło się dużym zainteresowaniem przesiębiorców. Zapowiadano więc, że pieniądze zostaną przesunięte na inne cele, np. na dotacje inwestycyjne (działanie 2.3 (SPO WKP), które były bardzo popularne wśród przedsiębiorców.

- Brak zainteresowania dotacjami na usługi doradcze wynika z chybionej konstrukcji tego działania. Małe firmy wolą inwestować, niż wydawać pieniądze na zewnętrznego doradcę, który pomoże opracować im plan rozwoju. W średnich firmach zaś opracowaniem strategii może zająć się wewnętrzny dział - uważa Katarzyna Gniazdek, prezes DGE Bruxelles.

Więcej: Urszula Zalewska, Puls Biznesu, "Pieniądze z Unii", 13 lutego 2006

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0