Poniedziałek
02.07.2001
Nowelizacja ustawy prawo działalności gospodarczej
 
Dnia 22 czerwca 2001 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy prawo działalności gospodarczej dotyczącą wydłużenia terminu (z 6 miesięcy do 12 miesięcy), w którym muszą być ustawowo określone zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej oraz udzielania koncesji, a także zezwoleń (art. 98 ust. 1 i 2 prawa działalności gospodarczej). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 98 ust 1 i 2 prawa działalności gospodarczej, jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy prawo działalności gospodarczej, czyli do dnia 31 grudnia 2001 r., nie zostaną ustawowo określone ani zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej oraz udzielania koncesji i zezwoleń, o których mowa w przepisach ustawy, ani nie zostaną wskazane informacje i dokumenty wymagane do złożenia wniosków o udzielenie koncesji albo zezwolenia, obowiązek ich uzyskania wygaśnie z mocy prawa.

Powyższa zmiana podyktowana była tym, iż w Sejmie nie zakończono jeszcze prac dostosowujących poszczególne ustawy do rozwiązań przyjętych w prawie działalności gospodarczej, w związku z czym dotychczasowe brzmienie przepisu art. 98 ust. 1 i 2 spowodowałby, iż pewne dziedziny działalności gospodarczej mogłyby od dnia 1 lipca 2001 r. pozostać poza sferą koncesjonowania i udzielania zezwoleń.

Nowelizacją ustawy zajmuje się Senat.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018