02.07.2001

Zmiana terminów

Nowelizacja ustawy prawo działalności gospodarczej

Dnia 22 czerwca 2001 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy prawo działalności gospodarczej dotyczącą wydłużenia terminu (z 6 miesięcy do 12 miesięcy), w którym muszą być ustawowo określone zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej oraz udzielania koncesji, a także zezwoleń (art. 98 ust. 1 i 2 prawa działalności gospodarczej). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 98 ust 1 i 2 prawa działalności gospodarczej, jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy prawo działalności gospodarczej, czyli do dnia 31 grudnia 2001 r., nie zostaną ustawowo określone ani zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej oraz udzielania koncesji i zezwoleń, o których mowa w przepisach ustawy, ani nie zostaną wskazane informacje i dokumenty wymagane do złożenia wniosków o udzielenie koncesji albo zezwolenia, obowiązek ich uzyskania wygaśnie z mocy prawa.

Powyższa zmiana podyktowana była tym, iż w Sejmie nie zakończono jeszcze prac dostosowujących poszczególne ustawy do rozwiązań przyjętych w prawie działalności gospodarczej, w związku z czym dotychczasowe brzmienie przepisu art. 98 ust. 1 i 2 spowodowałby, iż pewne dziedziny działalności gospodarczej mogłyby od dnia 1 lipca 2001 r. pozostać poza sferą koncesjonowania i udzielania zezwoleń.

Nowelizacją ustawy zajmuje się Senat.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0