Monitor Sądowy i Gospodarczy

Piątek
16.11.2001
Nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 
Dnia 10 listopada 2001 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. (Dz. U. nr 124, poz. 1358) zmieniające rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.). Nowe przepisy wprowadzają stawki opłaty za opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym [dalej „MSiG”] informacji o zamiarze udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcom. Opłata za takie ogłoszenie dotyczące jednego przedsiębiorcy wynosi 60 zł.

Nowe przepisy dotyczące opłat za ogłoszenia w MSiG wprowadzono w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. nr 60, poz. 704). Ustawa ta przewiduje dwa rodzaje ogłoszeń, które muszą znaleźć się w MSiG. Pierwszy dotyczy informacji o projekcie decyzji lub umowy, na podstawie której wymienione organa (instytucje i organizacje) chcą udzielić pomocy. Informacje te przekazują Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów [dalej „UOKiK”], do którego należy nadzór nad przyznawaniem tej pomocy. Na nim też ciąży obowiązek ogłoszenia ich w MSiG. W drugim ogłoszeniu UOKiK podaje, jakie zajął stanowisko w sprawie udzielenia pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem opłata za każde z ww. ogłoszeń wynosi 60 zł od jednego przedsiębiorcy (w sumie 120 zł). Koszt ogłoszeń w MSiG ponoszą udzielający pomocy.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Ruszają regionalne targi franczyzy

Assignment Writing Service the writer affiliated with the writing companies are highly qualified as the criteria of being a professional writer is Master’s degree at least...

8 wypowiedzi
ostatnia 26.05.2018
Promocja firmy w katalogach internetowych

Jak maiłabym wybrać firmę, która ma moją firmę rozreklamować w katalogach, czy poprowadzić kampanię AdWords to zdecydowałabym się na popularnego i skutecznego...

3 wypowiedzi
ostatnia 25.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

Może warto pomyśleć o filmie promocyjnym czy produktowym? Produkcja tego rodzaju filmów może się zająć http://www.imperiafilm.com/ z Krakowa. Dla nas zrobili...

202 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jak zareklamować mały sklep przez Internet?

Ja wynajęłam firmę https://www.grupafaro.pl/ do prowadzenia dla mnie reklam adwords w google i są skuteczni, przybywa mi wejść i klientów. Także mogę polecić, widać...

64 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Majątek pod ochroną

Apk ideas makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy Read More

1 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

A może tak reklama tv?

202 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Szukam szkoleń dla bezrobotnego

Szkolenia zawodowe z zakresu spawania stali czy zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych możecie zrobić w ośrodku szkolenia zawodowego MAR-PLAST ...

30 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Reklama na samochodzie czyli oklejanie folią to tez dobra opcja. W Łodzi okleicie m.in. w http://verde-druk.pl/ Nam oni oklejali, u nich tez zamawialiśmy ulotki i...

400 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018