31.01.2002

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dnia 23 stycznia 2002 r. weszły w życie przepisy nowelizacji z dnia 14 grudnia 2001 r. do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dnia 23 stycznia 2002 r. weszły w życie przepisy nowelizacji z dnia 14 grudnia 2001 r. do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002r. nr 1, poz. 2). Na skutek nowelizacji o dwa lata została przesunięta operacja przerejestrowywania się do KRS przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i rozpoczęcia rejestracji w KRS przedsiębiorców podejmujących działalność. Operacja ta rozpocznie się dopiero 1 stycznia 2004 r., a nie 1 stycznia 2002 r., jak przewidywały pierwotnie przepisy. Zatem do 31 grudnia 2003 r. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli nadal rejestrować się w ewidencji prowadzonej przez gminy.

Nowelizacja zniosła obowiązek przedkładania sądowi rejestrowemu w związku z ubieganiem się o wpis do rejestru przedsiębiorców tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości), w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza oraz wyłączyła jednoznacznie możliwość zwrotu - bez wyjaśnień i bez wezwania do poprawienia lub uzupełnienia - wniosku o wpis, w razie nie wniesienia go na urzędowym formularzu albo nieprawidłowego wypełnienia.

Ponadto nowelizacja ujednolica przepisy w sprawie opłat przy rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej (nowy art. 88a ust. 4 ustawy – Prawo działalności gospodarczej). Wniosek o wpis do tej ewidencji będzie podlegał opłacie stałej w kwocie 100 złotych, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata stała będzie wynosiła 50 złotych, przy czym rada gminy może wprowadzić zwolnienie od tych opłat.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0