15.12.2005

Doradzaj firmom, zarządzaj jakością, chroń dane osobowe

Od nowego roku DGE Bruxelles wprowadza do oferty nowe usługi. Poza doradztwem w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych, każde biuro będzie świadczyć pomoc w zarządzaniu jakością w firmie oraz we wdrażaniu przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

Pierwszy rok działalności na polskim rynku DGE Bruxelles ma już za sobą. Szlak został przetarty, otworzono sześć biur franczyzowych. Siódma licencja franczyzowa została sprzedana, niedługo zacznie się szkolenie franczyzobiorcy i biuro zacznie działać zaraz po Nowym Roku. Każde z biur, w tym także centrala w Warszawie, opracowało kilka wniosków o dotacje. W tej chwili oczekują na wyniki swojej pracy, czyli decyzję o przyznaniu dotacji dla swoich klientów. W międzyczasie pracują nad nowymi aplikacjami i pozyskują klientów, którzy mogą stać się beneficjentami programów w kolejnych naborach.

Więcej usług w jednym biurze

W Europie działalność DGE Bruxelles nie ogranicza się do pozyskiwania dotacji. Sieć specjalizuje się także w projektach z zakresu zarządzania jakością oraz ochrony danych osobowych. Potencjał w tym zakresie jest w Polsce duży, poza tym dla doradcy DGE rozpoznanie rynku i zdobycie klientów na obie usługi nie powinno być trudne, a stosowanie określonych z góry procedur umożliwi sprawne realizowanie umów. Centrala DGE Bruxelles planuje przeprowadzenie dwóch szkoleń dla franczyzobiorców w zakresie zarządzania jakością i wdrażania przepisów związanych z ochroną danych osobowych w firmach. Zmiany podyktowane są nie tylko koniecznością dostosowania standardu obsługi biur DGE w Polsce do poziomu obowiązującego w innych krajach. Chodzi także o rozszerzenie źródeł przychodów dla franczyzobiorców. Poza tym więcej usług pozwoli im na bardziej kompleksową obsługę klientów.

Noworoczne postanowienia

DGE Bruxelles działa obecnie w pięciu krajach. W przyszłym roku zacznie się rozwijać sieć DGE w Rumunii. W tej chwili trwają przygotowania do wejścia na ten rynek – przy współpracy z polską centralą sieci. Polski cel na ten rok to otworzenie 15 biur DGE, ale w dalszym ciągu, jak podkreśla prezes sieci Katarzyna Gniazdek, istotą nie jest zrealizowanie tego celu za wszelką cenę.
Zależy mi na tym, aby otwierane biura świadczyły usługi na najwyższym poziomie, określonym przez sieć DGE Bruxelles w Europie – mówi Gniazdek.

Info: DGE Bruxelles


Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Kinga Wojciechowska

doradca we franczyzie
Napisz do autora