29.01.2013

Orbis rozdaje hotele

Grupa Hotelowa podpisuje kolejne umowy. W 2013 roku chce powiększyć się o 10 punktów.

10 nowych hoteli w 2013 roku, łącznie 90 do 2015 – oto plany Grupy Hotelowej Orbis na najbliższe lata. A w międzyczasie modernizacje i rebranding istniejących placówek.
- Planujemy aby w skład naszej Grupy do 2015 roku wchodziło 90 hoteli. To cel bardzo ambitny, ale patrząc na naszą dynamikę rozwoju od 2012 roku, jesteśmy głęboko przekonani, że zostanie osiągnięty. Własność niektórych obiektów przenosimy na długoterminowych inwestorów, a wybrane hotele będą prowadzone głównie na podstawie umów o zarządzanie i franczyzę - mówi Laurent Picheral, prezes zarządu, dyrektor generalny Orbis.

Pokój w hotelu Orbis

Do 2015 roku w Grupie Hotelowej Orbis ma działać 90 placówek.

Długoterminowa strategia Orbisu opiera się na trzech filarach. Po pierwsze, grupa zamierza całkowicie skoncentrować się na działalności hotelowej. Oznacza to rozbrat ze spółkami zależnymi Orbis Travel, Orbis Casino i działalnością związaną z międzynarodowymi przewozami autokarowymi.

Istotnym elementem planów Orbisu jest też franczyza. Spółka chce systematycznie przekazywać swoje hotele w ręce przedsiębiorców.
- Główny celem tego modelu jest uwolnienie kapitału zamrożonego w hotelowych nieruchomościach. Projekt zakłada stopniowe zmniejszanie liczby posiadanych hoteli własnościowych na rzecz prowadzenia działalności hotelowej w budynkach należących do innych inwestorów – tłumaczą przedstawiciele grupy.

Trzeci filarem rozwoju Grupy opiera się na globalnym programie pod nazwą Planet 21, ogłoszonym w 2012 roku. Zawiera on cele, które będą zrealizowane do 2015 r. Należą do nich szkolenia dla pracowników w zakresie zapobiegania chorobom, promowania dobrze zbilansowanych posiłków, stosowania ekologicznych produktów oraz ograniczania zużycia wody i energii.

(gum)