McDonald’s

Logo McDonald’s
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Prowadzenie restauracji szybkiej obsługi w systemie McDonald’s.

Jednostki własne

130

Jednostki franczyzowe

212 restauracji / 62 franczyzobiorców

Zdjęcie punktu systemu
Zdjęcie punktu systemu McDonald’s
Informacje dla franczyzobiorcy
Przewidywana suma inwestycji

Wymagany kapitał własny na poziomie 1,2 mln zł.

Za kapitał własny uważa się własne pieniądze franczyzobiorcy nie obciążone żadnymi roszczeniami; nie mogą to być pieniądze pożyczone (nawet pod zastaw nieruchomości), nieoficjalne darowizny, udziały "cichego wspólnika". Kapitał własny mogą stanowić składniki majątku franczyzobiorcy (np.: firma, nieruchomość) przeznaczone na sprzedaż.

Podstawowe wymagania sieci
  1. Franczyzobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna (wykluczone spółki kilku osób), inwestująca własne pieniądze i bezpośrednio zarządzająca przyznaną na mocy umowy restauracją.
  2. Przed zawarciem umowy kandydat na franczyzobiorcę przechodzi wielomiesięczne szkolenie praktyczne i teoretyczne obejmujące wszystkie aspekty prowadzenia restauracji McDonald’s.
  3. Umowa franczyzy zawierana jest na 20 lat i dotyczy konkretnej restauracji McDonald’s.
  4. Zawierając umowę franczyzy, franczyzobiorca obejmuje na ogół jedną z funkcjonujących restauracji McDonald’s.
  5. Inwestorem w nieruchomość (lokal restauracji) jest McDonald’s Polska Sp. z o.o.
  6. Decyzje co do lokalizacji restauracji McDonald’s podejmuje wyłącznie McDonald’s Polska Sp. z o.o.
Informacje o franczyzodawcy
McDonald’s Polska sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa
(22) 211 58 82
(22) 211 58 10
licencja@pl.mcd.com
www.mcdonalds.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Krzysztof Stępień - Franchising Supervisor

Firma jest członkiem Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.