McDonald’s

Logo McDonald’s
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Prowadzenie restauracji szybkiej obsługi w systemie McDonald’s.

Jednostki własne

115

Jednostki franczyzowe

253 restauracji / 62 franczyzobiorców

Zdjęcie punktu systemu
Restauracja McDonald\'s w Płocku.
Informacje dla franczyzobiorcy
Przewidywana suma inwestycji

Wymagany kapitał własny na poziomie 1,2 mln zł.

Za kapitał własny uważa się własne pieniądze franczyzobiorcy nie obciążone żadnymi roszczeniami; nie mogą to być pieniądze pożyczone (nawet pod zastaw nieruchomości), nieoficjalne darowizny, udziały "cichego wspólnika". Kapitał własny mogą stanowić składniki majątku franczyzobiorcy (np.: firma, nieruchomość) przeznaczone na sprzedaż.

Podstawowe wymagania sieci
  1. Franczyzobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna (wykluczone spółki kilku osób), inwestująca własne pieniądze i bezpośrednio zarządzająca przyznaną na mocy umowy restauracją.
  2. Przed zawarciem umowy kandydat na franczyzobiorcę przechodzi wielomiesięczne szkolenie praktyczne i teoretyczne obejmujące wszystkie aspekty prowadzenia restauracji McDonald’s.
  3. Umowa franczyzy zawierana jest na 20 lat i dotyczy konkretnej restauracji McDonald’s.
  4. Zawierając umowę franczyzy, franczyzobiorca obejmuje na ogół jedną z funkcjonujących restauracji McDonald’s.
  5. Inwestorem w nieruchomość (lokal restauracji) jest McDonald’s Polska Sp. z o.o.
  6. Decyzje co do lokalizacji restauracji McDonald’s podejmuje wyłącznie McDonald’s Polska Sp. z o.o.
Informacje o franczyzodawcy
McDonald’s Polska Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa
(22) 211 58 82
(22) 211 58 10
licencja@pl.mcd.com
www.mcdonalds.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Monika Dąbrowska - Franchising Manager

Firma jest członkiem Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.