Quiosque

Logo Quiosque
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Sieć sklepów z odzieżą dla kobiet w wieku 30+ w stylu eleganckim, kobiecym i soft office’owym.

Jednostki własne

68

Jednostki franczyzowe

65

Zdjęcie punktu systemu
witryna sklepu Quiosque
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy

Pomoc ze stron Franczyzodawcy:

 • pomoc w doborze lokalizacji sklepu;
 • negocjacje z centrum handlowym, na życzenie Partnera;
 • realizacje projektu architektonicznego, wraz z projektami branżowymi, oraz projektem umeblowania sklepu;
 • pozyskanie zezwoleń budowlanych w przypadku centrów handlowych;
 • udostępnienie obowiązującego w sieci oprogramowania i systemu informatycznego;
 • stałe zaplecze marketingowe;
 • stałe zaplecze towarowe, bieżące dostawy nowych kolekcji, bieżąca analiza sprzedaży oraz zarządzanie towaru zgodnie z ich rotacją;
 • objęcie sklepu programem lojalnościowym „Klub QSQ”;
 • pomoc w weryfikacji personelu, na etapie naboru oraz pracy bieżącej;
 • niezbędne szkolenia pracowników, zgodne ze standardami Quiosque;
 • stała opieka i bieżąca pomoc ze strony regionalnego menagera sprzedaży.
Przewidywana suma inwestycji
 • kwota inwestycji jest uzależniona od stanu lokalu i waha się od 1500 do 2500 za m2, przy stanie surowym.
 • opłata za udzielenie licencji – brak;
 • opłata wstępna za projekt architektoniczny, pilotaż techniczny oraz marketing  – 19,5 tys. zł. netto;  w opłacie pilotażowej częściowo ujęte jest wyposażenie, tj. liczniki, kaseton;
 • zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z porozumieniem wekslowym oraz kaucji zwrotnej lub gwarancji bankowej na rzecz PBH SA w kwocie 40 tys. zł.;
 • bieżące opłaty marketingowe – brak;
 • szacowany okres zwrotu inwestycji – 3 lata;
 • lokalizacja sklepu - miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, centra handlowe lub ulice handlowe. Każdorazowo lokalizacja wymaga akceptacji ze strony marki Quiosque;
 • wielkość sklepu nie mniej niż 90m2 i nie więcej niż 140m2;
 • tytuł prawny do lokalu - umowa najmu lub akt własności, stanowią załącznik do umowy współpracy;
Podstawowe wymagania sieci
 • Lokalizacja sklepu – miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, centra handlowe lub ulice handlowe. Każda lokalizacja wymaga akceptacji ze strony marki Quiosque.
 • Wielkość sklepu nie mniej niż 100m2 i nie więcej niż 170m2;
 • tytuł prawny do lokalu – umowa lub akt własności.
Informacje o franczyzodawcy
PBH SA
ul. Wyrzyska 6, 85-441 Bydgoszcz
(0 52) 373 54 01 wew 33
(52) 373 54 01
a.podsiadla@quiosque.pl
www.quiosque.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Aleksandra Podsiadła, manager ds. Ekspansji, tel. 502 187 965

Dowiedz się więcej
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do franczyzodawcy.
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Jeżeli widzisz poniższe pole to pozostaw je puste.

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.