Poleć stronę: Pizzeria Stopiątka
Adresat *
wpisz adres email odbiorcy
Nadawca *
wpisz adres email nadawcy
Wiadomość
możesz dopisać coś do wysyłanej wiadomości

Pizzeria Stopiątka

Logo Stopiątka
Informacje o systemie franczyzowym
Opis systemu franczyzowego

Franczyzobiorca sieci będzie prowadził placówkę w uzgodnionej z franchisodawcą lokalizacji. Franczyzobiorca będzie działał w ramach sieci jako niezależny podmiot gospodarczy we własnym imieniu i na swój rachunek.

Franczyzodawca udzieli mu niezbędnego wsparcia i doradztwa w zakresie otwarcia i prowadzenia lokalu sieciowego. Przystąpienie do systemu jest bezpłatne.

Jednostki własne

1

Jednostki franczyzowe

18

Zdjęcie punktu systemu
Pizzeria Stopiątka
Informacje dla franczyzobiorcy
Wsparcie dla franczyzobiorcy

Franczyzodawca przekaże franczyzobiorcy kompletne know how wypracowane na podstawie własnych doświadczeń, udzieli pomocy przy projektowaniu, urządzaniu, wyposażaniu oraz adaptacji lokalu, przeszkoli personel oraz pomoże w jego rekrutacji, obejmie franczyzobiorcę systemem logistycznym sieci. Będzie nadzorował bieżącą pracę placówki oraz pomagał merytorycznie w rozwiązywaniu bieżących problemów partnera.

Przewidywana suma inwestycji

40-120 tys. zł.

Podstawowe wymagania sieci

Bezpośrednie zaangażowanie właściciela w biznes.

Informacje o franczyzodawcy
Mastergrupa
ul. Bohaterów Warszawy 102E, 28-100 Busko Zdrój
+48 516 518 105
(22) 584 91 40
biuro@mastergrupa.pl
www.105.pl
Osoba do kontaktu dla kandydatów

Marta Kołakowska

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.