23.04.2008

Zarabiają na urlopach

Ubiegły rok był bardzo udany dla biur podróży, bo odnotowały skok obrotów średnio o 30 proc. Wygląda na to, że 2008 rok będzie równie dobry - coraz więcej Polaków wyjeżdża na wakacje za granicę i kupuje droższe wycieczki.

Wiele wskazuje na to, że biuro podróży może być dobrym pomysłem na biznes. Osoba, która planuje otworzyć biuro podróży, musi spełnić wymagania typowe przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej (patrz artykuł: Zakładamy własną firmę - procedury krok po kroku) oraz uzyskać wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rejestry takie prowadzą marszałkowie województw.

Widok na domy w Grecji.

Z roku na rok coraz więcej Polaków spędza urlopy za granicą i kupuje coraz droższe wycieczki.

Na wpisanie do rejestru może liczyć przedsiębiorca, który nie był nigdy karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu. Poza tym inwestor musi albo sam posiadać, albo zatrudnić kierownika biura, który będzie miał: minimum roczną praktykę w obsłudze turystów oraz miał ukończone studia wyższe z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu. Im dłuższa praktyka w obsłudze turystów tym wymagane jest niższe wykształcenie. Przy dwuletnim doświadczeniu wymagane jest ukończenie szkoły średniej z zakresu obsługi turystów lub dyplom studiów wyższych innych kierunków niż wymienionych powyżej. Przy czteroletniej praktyce wymagane jest ukończenie po prostu szkoły średniej, a przy sześcioletnim doświadczeniu nie ma wskazań odnośnie wykształcenia.

Warto też sprecyzować co, zgodnie z ustawą, kryje się pod stwierdzeniem praktyka w obsłudze turystów. Według ustawy praktykę zdobywa osoba, która prowadziła firmę, zajmującą się organizowaniem imprez turystycznych lub pośredniczeniem w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, zajmowała się organizowaniem imprez turystycznych, pracowała na stanowisku związanym z przygotowaniem i zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych, samodzielnie przygotowywała programy imprez turystycznych bądź była przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek.

Dodatkowo właściciel biura musi posiadać umowę gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub umowę ubezpieczenia. Ma to być zabezpieczenie dla klientów, na wypadek, gdyby biuro nie wywiązało się z umowy np. nie zapewniło powrotu z wycieczki zagranicznej.

Osoba, która chciałaby prowadzić biuro podróży może również przyłączyć się do jednej z franczyzowych sieci turystycznych. Na polskim rynku działa m.in. Ecco Holiday, Scan Holiday, Tui, Itaka/Ving, Neckermann, Sun Club, Rainbow Tours. I tak np. franczyzobiorca sieci Sun Club musi posiadać prawo do lokalu o powierzchni od 25 do 80 m2, z dużą witryną, położonego w dobrym punkcie w mieście zamieszkałym przez minimum 50 tys. mieszkańców. Najlepiej byłoby, gdyby lokal znajdował się w centrum handlowym. Sun Club wymaga, aby franczyzobiorca dysponował minimum 40 tys. zł. Szacują, że biuro o powierzchni 25 m2 wymaga zakupu wyposażenia w cenie ok. 10 tys. zł (komputera, faksu, drukarki, kopiarki, mebli biurowych). Sieci franczyzowe pobierają opłaty z tytułu wejścia do systemu – w przypadku Sun Club wynosi ona 30 tys. zł.

Anna Smolińska