01.09.2005

Sukces i porażka we franczyzie

Co decyduje o sukcesie lub porażce konceptu franczyzowego? Takie pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców rozważających rozwój firmy poprzez sieć franczyzową. Próbowali na nie odpowiedzieć eksperci z British Franchise Association.

Badanie przeprowadzone przez BFA oraz bank NATWEST dowodzi, że kluczowymi czynnikami dla powodzenia konceptu franczyzowego w Wielkiej Brytanii są: doświadczenie we franchisingu, solidne podstawy finansowe, nieskomplikowany system i jasne zasady współpracy oraz właściwy dobór franczyzobiorców. Równie ważne okazały się doświadczenie handlowe oraz fundusze na finansowanie działalności przez dłuższy okres.

Z badania wynika również, że franczyzodawcy systemów, którym powiodło się na rynku przywiązują dużą wagę do kontaktu z franczyzobiorcami – organizują spotkania regionalne i krajowe, rozsyłają newslettery etc. Niemniej istotne okazały się rady oraz izby franczyzobiorców działających w obrębie jednego systemu – dzięki tym organom franczyzodawcy łatwiej uświadamiają sobie, że franczyzobiorca to nie pracownik najemny i trzeba go traktować inaczej – dowodzi badanie.

Przyczyną większości porażek systemów franczyzowych w Wielkiej Brytanii był niewłaściwy dobór franczyzobiorców oraz brak kapitału na bieżącą działalność - nim jednostka franczyzobiorcy zaczęła generować zyski.

Źródło: British Franchise Association

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0