26.10.2010

Redan podsumowuje trzeci kwartał

Odzieżowa spółka z Łodzi zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży.

Spółka zajmująca się rozwojem sieci Top Secret i Troll nie może w tym roku narzekać na złe wyniki. Po trzech kwartałach tego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 7 proc. w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosły 222 mln. zł. Szacunkowa wartość marży handlowej Grupy wzrosła o 20 proc.

Sklep sieci Top Secret.

W portfolio Grupy Redan znajduje się marka dyskontowa Textilmarket i rozwijane we franczyzie sieci sklepów Top Secret i Troll oraz multibrandowy Top Secret&Friends.

- Trzeci kwartał zakończyliśmy wzrostami sprzedaży i marży handlowej, zarówno w dyskontowym, jak i modowym sektorze naszej działalności. Wypracowane od początku roku poziomy sprzedaży i marży są zgodne z naszymi oczekiwaniami i utwierdzają nas w przekonaniu, że osiągniemy zaplanowany na ten rok wynik - mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu spółki Redan.

Największe przychody ze sprzedaży osiągnęła działająca na rynku dyskontowym sieć Textilmarket. Po trzech kwartałach bieżącego roku wypracowała 117,1 mln przychodów ze sprzedaży, co oznacza ponad 20 proc. wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Jednocześnie wolumen marży handlowej zwiększył się o 23 proc. Co ważne dla wyników rośnie także sprzedaż w sklepach porównywalnych – w ciągu trzech kwartałów tego roku o 4 proc. Redan zamierza w dalszym ciągu rozwijać swoją sieć sklepów dyskontowych, która od początku roku powiększyła się o ponad 30 nowych punktów.

Na rynku modowym Grupa Redan konsekwentnie realizuje strategię budowy sklepów multibrandowych Top Secret&Friends. Obecnie jest ich już ponad 20 w największych miastach w Polsce. Ich rozwój w całości zrekompensował zamknięte w zeszłym roku sklepy monobrandowe Trolla. Łącznie w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2010 r. na rynku modowym w Polsce Grupa Redan zrealizowała taki sam poziom obrotów jak w roku poprzednim, czyli ponad 93 mln zł.

- Kluczowe znaczenie dla osiąganych na rynku modowym wyników ma przede wszystkim wolumen marży handlowej. Od początku roku wzrósł on o 24 proc., co bezpośrednio przekłada się na poprawę realizowanych wyników. W sklepach porównywalnych przychody zwiększyły się zaś o ponad 2 proc. Dobrze rozwijała się także sprzedaż poza granicami Polski: wzrosła o ponad 23 proc. - mówi Bogusz Kruszyński.

W portfolio Grupy Redan znajduje się marka dyskontowa Textilmarket i rozwijane we franczyzie sieci sklepów Top Secret i Troll oraz multibrandowy Top Secret&Friends. Spółka zarządza ponad 400 sklepami w kraju i za granicą.

(mak)