13.11.2010

KNC Nieruchomości na Litwie

Sieć biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wkracza na rynki wschodnie.

Pod logo KNC funkcjonują cztery biura własne i 30 franczyzowych. Partnerzy działają również za granicą – w USA, Francji, Anglii i Chorwacji. W październiku zawarto umowy franczyzowe, na podstawie których powstaną punkty w Zduńskiej Woli, Chełmie, Trzebini i Wilnie.
- Z radością obserwujemy zainteresowanie naszą franczyzą w krajach wschodnich. Mamy nadzieję, że po Litwie przyjdzie czas na uruchomienie kolejnych placówek za wschodnią granicą – mówi Rafał Stec, właściciel KNC Nieruchomości.

Spotkanie w biurze KNC Nieruchomości

Warto aby biuro nieruchomości posiadało wydzielone pomieszczenie, w którym prowadzone będą negocjacje.

Zaletą prowadzenia biznesu w branży nieruchomości jest niski wkład finansowy, który zamyka się w 10-20 tys. zł i zależy od kosztów poniesionych na przystosowanie lokalu do potrzeb biurowych. Przyszły partner powinien przede wszystkim prowadzić własną działalność gospodarczą, posiadać prawa do lokalu oraz uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeśli partner nie posiada wymaganych uprawnień, to niezbędne jest zatrudnianie osoby legitymującej się taką licencją. Biuro KNC Nieruchomości o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 powinno znajdować się w centrum miasta lub jego sąsiedztwie.

(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0