27.03.2012

Oferta na wyłączność

Franczyzobiorcy KNC Nieruchomości dysponują 7 tys. ofert na wyłączność. Dzięki współpracy w sieci partnerzy mogą wymieniać się kontaktami.

- Rok do roku podwajamy liczbę placówek. W 2010 roku otworzyliśmy 12, a w ubiegłym 25 biur nieruchomości. W 2012 roku chcemy utrzymać tempo rozwoju. Partnerzy, którzy rozpoczną działalność pod koniec marca są aktualnie szkoleni i wdrażani w biznes – mówi Rafał Stec, prezes KNC Nieruchomości.
Rozwój franczyzowy pozytywnie wpływa na wyniki finansowe KNC Nieruchomości. Placówki, uruchomione w 2011 roku przyczyniły się do wzrostu obrotów sieci o ok. 20 proc. Ten rok może być jeszcze lepszy. Realizacja zaplanowanych otwarć nowych biur zwiększy sprzedaż w firmie o 30 proc. Dodatkowym motorem rozwoju sieci KNC mogą być zmiany w przepisach prawnych regulujących sprzedaż nieruchomości.

Spotkanie w biurze KNC Nieruchomości

Aktualnie firma KNC Nieruchomości posiada ponad 50 biur w Polsce i 11 za granicą.

– Wprowadzenie rekomendacji S oraz tzw. ustawy deweloperskiej z jednej strony będzie pewnym ograniczeniem ale z drugiej strony klienci będą potrzebować pomocy w uzyskiwaniu kredytów i profesjonalnej obsługi. Ograniczenie inwestycji budowlanych może spowodować nadwyżkę popytu nad podażą. Efektem tego byłoby ożywienie koniunktury w branży – mówi Rafał Stec.

Minimalna kwota inwestycji w biuro KNC wynosi 20 tys. zł. Placówki sieci otwierane są w miejscowościach od 50 tys. mieszkańców. Przed otwarciem każdego biura centrala weryfikuje potencjał lokalnego rynku – bierze pod uwagę liczbę agencji działających na danym terenie oraz liczbę nieruchomości zgłoszonych do sprzedaży.

Franczyzobiorcy KNC otrzymują kompletne oprogramowanie do obsługi biura, własną stronę internetową z indywidualną wyszukiwarką ofert nieruchomości i ich odrębną prezentacją. Ponadto mają dostęp do centralnej bazy zawierającej ponad 15 tys. ofert, w tym 7 tys. na wyłączność KNC i 3,5 tys. bez prowizji od kupującego.
– Partnerzy współpracują ze sobą przy sprzedaży, zamianie lub wynajmie nieruchomości. Mogą również polecać oferty w innych miastach i zagranicą, gdzie firma posiada 11 placówek. Istnieje też możliwość poszerzenia działalności o pośrednictwo kredytowe, ubezpieczeniowe oraz inne usługi uzupełniające sprzedaż nieruchomości – mówi Rafał Stec.

Aktualnie firma KNC Nieruchomości posiada ponad 50 biur w Polsce i 11 za granicą (USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Francji i w Wilnie). Pierwsza placówka franczyzowa powstała w 2009 roku. Obecnie na zasadzie licencji funkcjonuje 45 biur nieruchomości. Firma istnieje na rynku od 1997 roku i jako jedyne biuro nieruchomości w Polsce posiada certyfikat ISO 9001:2008 (system zarządzania jakością).

(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0