15.06.2012

Czy Wiśniewski wyleczy Redan?

Po półtora roku piastowania stanowiska Bogusz Kruszyński został odwołany ze stanowiska prezesa zarządu Redan.

Jego miejsce zajął Radosław Wiśniewski, który stał już na czele Redanu w latach 1995-2004. Wiśniewski jest założycielem firmy i jej głównym akcjonariuszem. Dotychczas pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Bogusz Kruszyński powrócił na stanowisko wiceprezesa zarządu, które piastował w latach 2005-2011. Michał Kałużyński, powołany do zarządu Redanu pod koniec 2010 roku, który jednocześnie zajmował stanowisko prezesa zarządu spółki Top Secret, skoncentruje się w całości na realizacji jej celów. Decyzję o zmianach podjęła Rada Nadzorcza spółki 13 czerwca.

Radosław Wiśniewski, prezes zarządu Redan.

Radosław Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, studiował również w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (program Maryland State University i Uniwersytetu Łódzkiego), uzyskując tytuł MBA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży odzieżowej.

Zmiany na czele spółki to efekt przekształceń, które mają na celu przenieść zarządzanie operacyjne na spółki zależne działające w sektorze modowym (spółka Top Secret) oraz dyskontowym (spółka Adesso). Nowy zarząd ma skupić się na wyznaczaniu celów strategicznych dla całej Grupy i nadzorować działanie spółek wchodzących w jej skład.

- Wprowadzone zmiany w zarządzie spółki uproszczą korporacyjną strukturę zarządzania Grupą Redan i wzmocnią realizację strategii rozwoju w obu sektorach: modowym i dyskontowym – mówi Radosław Wiśniewski, nowowybrany prezes zarządu Redan.

Zyski z sieci

Zmiany następują w momencie, kiedy spółka zaczyna wypracowywać dobre wyniki. W maju sprzedaż całej grupy kapitałowej osiągnęła wartość 36 mln zł. Wzrost zanotowano zarówno na rynku dyskontowym, który cały czas notuje wysoką sprzedaż, jak i na rynku modowym, który ostatnio mocno kulał. Na poprawę wyników sprzedaży takich marek jak Top Secret, Troll, Drywash wpłynęła przede wszystkim sprzedaż online oraz dystrybucja na rynkach zagranicznych.

- Tylko w maju sprzedaż zagraniczna była trzykrotnie większa niż rok temu – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan S.A. – E-commerce praktycznie podwaja obroty od początku roku, a tempo rozwoju jeszcze się zwiększy po wprowadzeniu nowej wersji oprogramowania, uruchomieniu sklepu www w Rosji oraz zwiększeniu wydajności magazynu na Ukrainie.

Za pierwsze 5 miesięcy tego roku udział sprzedaży internetowej oraz zagranicznej w łącznych obrotach części modowej Grupy Redan wyniósł 30 proc., a w samym maju – przekroczył 35 proc.

- Nie osiągamy dziś sukcesów w sprzedaży w sklepach tradycyjnych w Polsce – mówi Kruszyński. – Prowadzimy projekty, których celem jest z jednej strony wzrost obrotów, a z drugiej – eliminacja sklepów nie rokujących uzyskania rentowności.

W maju w segmencie modowym sprzedaż wyniosła 16,7 mln zł. Wartość sprzedaży po 5 miesiącach wyniosła 77,6 mln zł, co oznacza wzrost o 9 proc. Poziom sprzedaży sieci TextilMarket w maju wyniósł 19,6 mln zł, natomiast w ujęciu narastającym za 5 miesięcy br. zwiększył się o 18 proc. i wyniósł 83,3 mln zł. 

(mak)